Aanvullende richtlijnen omtrent leren op afstand

NIEUWS
23-03-2020

Aanvullende richtlijnen omtrent leren op afstand

Aan: leerlingen van de SIVOG-scholen en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: aanvullende richtlijnen omtrent leren op afstand

Bussum, 23 maart 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s) en verzorger(s),

Vorige week woensdag zijn we gestart met het onderwijs-op-afstand aan onze leerlingen. Een hele omschakeling waar we allemaal onze weg in moeten vinden. Niet alleen voor de leerlingen is het wennen, ook voor u als ouder en de docenten is het een zoektocht naar wat het beste werkt.

De afgelopen dagen hebben wij reacties van jullie ontvangen naar aanleiding van de eerste ervaringen met het onderwijs-op-afstand. De reacties waren eensluidend: vrijwel iedereen sprak grote waardering uit voor het feit dat de school er in deze bijzondere situatie zo snel in is geslaagd het onderwijs-op-afstand vorm te geven. Nogal wat ouders bieden de school ook hun hulp aan.
Tegelijkertijd vertelden jullie ons ook een grote behoefte te hebben aan een meer eenduidige structuur en -vooral ook- online contactmomenten.

De stuurgroep van het SIVOG heeft dit vanochtend uitgebreid besproken. De drie scholen hebben afgesproken dat zij een volgende stap gaan zetten in het onderwijs-op-afstand. Uitgangspunt is dat de scholen hun leerlingen op korte termijn meer structuur zullen gaan bieden en online contactmomenten gaan verzorgen.

De stuurgroep heeft hiervoor aanvullende richtlijnen uitgewerkt, die ingaan op woensdag 25 maart aanstaande (op details kunnen deze richtlijnen per school iets verschillen, dat is hieronder aangegeven).

• Magister (met daarin onder andere uitleg, opdrachten en in te leveren opdrachten en verwijzingen naar studiewijzers en andere bronnen) blijft centraal staan;
• De docenten is gevraagd in ieder geval een keer per week -online- een klassikaal contactmoment te verzorgen, tijdens een lesuur uit het bestaande rooster. Wij verwachten dat alle leerlingen online aanwezig zijn;
• Dit lesuur hoeft geen lesuur te duren, de docent kan er ook voor kiezen het op te starten zodat de leerlingen verder kunnen en de rest van het uur (individueel of in groepen) vragen kunnen stellen over de stof;
• De docenten zullen, waar het rooster en de thuissituatie dat toelaten, een les in de ochtend kiezen. Leerlingen hoeven dan niet de gehele dag achter hun laptop of computer te zitten. Idealiter hebben zij de middagen om zelfstandig te werken aan de opdrachten die zij moeten inleveren;
• Het Willem de Zwijger College en het Vituscollege zullen om deze reden vanaf woensdag 25 maart een 40-minutenrooster hanteren. Voor de Vitusmavo blijven de lestijden ongewijzigd;
• In de Magisteragenda wordt vermeld op welke lesuren de contactmomenten plaatsvinden;
• De docenten kunnen er, naar eigen inzicht en op facultatieve basis, voor kiezen een extra klassikale les te geven, een les waarin leerlingen vragen kunnen stellen;
• Voor alle scholen geldt: blijf zoveel mogelijk binnen de eigen ICT-omgeving van de school. Voor het Willem is dat Classroom, voor de Vitusscholen is dat Teams;
• Aan de mentoren/klassenleraren is gevraagd van het ingeroosterde mentor-/klassenuur een verplicht contactmoment tussen mentor/klassenleraar en klas te maken. De mentor/klassenleraar vraagt dan naar de voortgang, inventariseert hoe het gaat, vraagt of het ‘rooster’ werkbaar is en neemt zo nodig contact op met de docent van het betreffende vak;
• Aan de leerlingen van het Vituscollege en de Vitusmavo wordt gevraagd per week een overzicht bij te houden van het gemaakte werk en dit voor vrijdag 16.00 uur in te leveren bij de mentor/klassenleraar. Voor het Willem de Zwijger College is al eerder iets soortgelijks ingezet. Wij vragen aan u als ouder ook mee te kijken op deze overzichten, omdat het voor leerlingen in deze situatie best lastig kan zijn om goed te plannen en te organiseren.

Wij hopen dat jullie als leerlingen en ouders en wij als docenten en schoolleidingen van de drie scholen er snel in slagen volgens deze nieuwe richtlijnen te gaan werken. Wij verwachten dat het lukt. Tegelijkertijd houden wij er rekening mee dat wij over een tijdje opnieuw zullen moeten bijsturen. De school blijft zich ‘lerend’ opstellen, met maar één doel voor ogen: het blijven verzorgen van goed onderwijs binnen een heldere structuur, ook in de huidige situatie.

Hartelijke groet,

Namens de schoolleidingen van de drie scholen,

Ron Bosman en Petra Laseur
Bestuur SIVOG

Download hier de originele brief

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl