Aanvulling op SIVOG-brief van 24 maart kabinetsbesluit CE

NIEUWS
25-03-2020

Aanvulling op SIVOG-brief van 24 maart kabinetsbesluit CE

Bussum, 25 maart 2020

Beste examenleerling, beste ouder(s) en/of verzorger(s),

We leven de afgelopen dagen in een bizarre tijd waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo
opvolgen, met gisteren als voorlopige klap op de vuurpijl: het Centraal Schriftelijk Eindexamen
2020 komt te vervallen! De beoordelingen van al je PTA-toetsen in je examendossier vormen
het uitgangspunt om te bepalen of je wel of niet geslaagd bent. Alhoewel veel nog onduidelijk
is, kunnen we op enkele punten duidelijkheid geven.

Uitgestelde SE-week
Om te kunnen slagen moeten alle zogenaamde eindtermen afgedekt zijn door toetsen en dus
moeten wij de SE’s uit TP3 alsnog afnemen. Met een incompleet examendossier kun je niet
slagen. Om deze reden willen we nog een nauwkeurige controle uitvoeren. Dit vraagt enige
tijd. We hebben van het ministerie van OCW de tijd tot begin juni gekregen om de toetsen
binnen de richtlijnen van het RIVM goed en veilig te organiseren. Om alle examenleerlingen
zo goed mogelijk voor te bereiden op wat nu ineens je laatste serie toetsen is, nemen we die
tijd. Zoals gisteren gemeld in de SIVOG-brief betekent dit dat we volgende week geen
schriftelijke toetsen op school zullen afnemen . Over het nieuwe afnamemoment word je
nader geïnformeerd, waarbij de school zich zal houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Mondelingen
De mondelingen op afstand en de thuistoetsen kunnen volgens planning volgende week
gewoon doorgaan. Ook zullen we bekijken welke schriftelijke toetsen alsnog kunnen worden
omgezet in thuistoetsen of mondelinge toetsen. In dat geval word je hierover geïnformeerd
door je vakdocent.

Onderwijs op afstand
Probeer voorlopig zoveel mogelijk bij te blijven met je toetsstof voor TP3 en te blijven oefenen.
Check regelmatig je mailbox voor mogelijke aanpassingen van de toetsstof of de wijze van
toetsing en neem vooral contact met je docent op met vragen over de toetsstof.
We realiseren ons dat er nog steeds dingen onduidelijk zijn en dat dit voor stress zorgt. We
zullen nog moeten wachten op uitspraken over de slaag-zakregeling, de herkansingsmogelijkheid
en de deadline van het aanleveren van de SE-cijfers. Toch denken we dat we
door de duidelijkheid over het vervallen van het CSE en de tijd die we hebben gekregen met
zijn allen kunnen gaan voor het beste resultaat!

Vriendelijke groet,
Petra Blijleven
Frank van de Riet

Lees hier de originele brief

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl