WILLEMS WEETJES

Conciërges zijn superblij dat de school weer is gestart

WILLEMS WEETJES
02-06-2019

Conciërges zijn superblij dat de school weer is gestart


Artikel in Spiegelschrift

WILLEMS WEETJES
12-05-2020

Artikel in Spiegelschrift

Een school met meer dan onderwijs alleen. Klik hier of op de afbeelding om het gehele artikel te lezen (.PDF)

Een filosofische kijk op deze crisis van een leerling uit V6

WILLEMS WEETJES
09-04-2020

Een filosofische kijk op deze crisis van een leerling uit V6

Jaap Heslenfeld V6a

Een stap dichterbij het Goede Leven

Half januari duikt er een mysterieus virus op, op een dierenmarkt in Wuhan. Mensen raken besmet en al snel wordt duidelijk dat het om een nieuw soort coronavirus gaat. Twee maanden later zitten we in een pandemie en thuis in quarantaine. Het virus maakt wereldwijd duizenden slachtoffers en inmiddels zijn er meer dan een half miljoen mensen besmet. Je zou kunnen stellen dat het corona-virus een bedreiging vormt voor het goede leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes te ontdekken met betrekking tot dit virus en daarom ben ik van mening dat de corona crisis ons juist een kans biedt voor het goede leven. In dit essay zullen we hiervoor ingaan op de vijf dimensies die het goede leven vormgeven.

Allereerst gaan we in op de dimensie van relaties. Een filosoof die met name bezig is geweest met deze dimensie is Aristoteles. In zijn filosofie staat het begrip philia (vriendschap) centraal. Het goede leven en daarmee eudaimonia (geluk) kan volgens hem nooit alleen bereikt worden door de individuele ontplooiing van de mens. De mens is namelijk een sociaal wezen – een zoon politikon. Een vorm van philia zijn familiebanden. Deze banden kunnen worden aangesterkt, omdat hele gezinnen samen thuis in quarantaine zitten. Gezinsleden praten meer met elkaar en helpen elkaar om door deze moeilijke en verwarrende tijd te komen. Relaties en met name relaties tussen gezinsleden worden aangesterkt.

Een tweede dimensie die het goede leven vorm geeft, is de dimensie van de instituties. Een filosoof die felle kritiek leverde op het proces van modernisering is de Duitse filosoof Jurgen  Habermas. Hij waarschuwt de mens voor de kolonisering van de leefwereld door het economische systeem. Binnen het economische systeem heeft de rationaliteit een instrumentele waarde gekregen. Menselijke interacties worden door de instrumentele rationaliteit verkleint tot enkel economische transacties. Voorheen waren bijvoorbeeld interacties met doctoren gebaseerd en gekleurd door de instrumentele waarde ‘efficiëntie’; ‘maak mij als patiënt zo snel mogelijk beter’. In de corona crisis zien we dat er meer ruimte komt voor communicatieve waarden in de economische sfeer. Waarden zoals respect en dankbaarheid zien we terugkomen voor mensen die in deze tijd nog steeds hard doorwerken. Bijvoorbeeld dat duizenden Nederlanders een paar dagen geleden om 20:00 stonden te klappen om dankbaarheid en respect te tonen voor doctoren en hulpverleners.

Een derde dimensie is de dimensie van het lichaam. Een filosofe die in verband kan worden gebracht met deze dimensie is de twintigste-eeuwse filosofe Hannah Arendt. Zij leverde kritiek op onze consumptiemaatschappij en de ‘economie van verspilling’ die daarmee gepaard gaat. Arbeid wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hierdoor is de ‘werker’ naar de achtergrond verdwenen. De werker is volgens Arendt echter juist de persoon die iets duurzaams kan voortbrengen wat de mens menselijk maakt. In de corona crisis zien wij dat mensen creatiever worden. De kunstenaar, de enige echte werker, wordt weer meer gewaardeerd en niet meer weggeschoven als hobbyist.

Een vierde dimensie van het goede leven, is de dimensie van de natuur. Een filosoof die op het moment veel bezig is met onderwerpen zoals ‘klimaatverandering’ en ‘ecologische uitputting’ is de Franse filosoof Bruno Latour. Hij verwerpt onder andere het subject-object schema dat we eerder tegenkwamen bij Immanuel Kant. De mens als subject kan volgens Latour misbruik maken van objecten. Het subject vervuilt bijvoorbeeld de lucht waaronder objecten zoals dieren en planten lijden. In de coronacrisis wordt er minder misbruik gemaakt van objecten. De afname van het vliegverkeer heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de lucht bijna zestig procent schoner is geworden in Nederland, wat de natuur, een object, ten goede komt.

Als laatste bestaat er de zindimensie. Een filosofe die veel bezig is met zingeving is Martha Nussbaum. De dimensies van het goede leven maken ons volgens Nussbaum ook kwetsbaar. De schoonheid van een mens of een plant bestaat deels uit de kwetsbaarheid ervan volgens Nussbaum. Zo bestaat de schoonheid van de mens eruit dat hij sterfelijk is en door allerlei invloeden van buitenaf aangetast kan worden. Het coronavirus laat maar weer eens zien hoe kwetsbaar de mens eigenlijk is, maar daardoor wordt ook weer eens de schoonheid van het menszijn bewezen en de tijdelijkheid van het leven.

Concluderend kan gesteld worden dat de coronacrisis ons een kans geeft voor het goede leven. Als we kijken naar de vijf dimensies die het goede leven vorm geven zien we dat: relaties aangesterkt kunnen worden, de rationaliteit weer meer een communicatieve waarde krijgt, werkers weer meer worden gewaardeerd, de natuur weer opbloeit en als laatste dat de kwetsbaarheid van het leven weer eens duidelijk wordt.

Klassieke talen online!

WILLEMS WEETJES
04-04-2020

Klassieke talen online!

Ja het kan best, lesgeven on line. Ook bij klassieke talen is dat mogelijk. Soms heb je dan wel als figurant en actrice in spe je eigen dochter nodig! Kijk hier maar hoe dat uitpakt.

Hoogbegaafden leerlingengroep haalt geld op voor het goede doel

WILLEMS WEETJES
26-03-2020

Hoogbegaafden leerlingengroep haalt geld op voor het goede doel.

Gemeente Gooise Meren doneert maar liefst 100 bomen!
U kunt in deze brief meer lezen over dit prachtige initiatief. Doet u ook mee?

Internationale uitwisseling op het Willem

WILLEMS WEETJES
23-01-2020

Internationale uitwisseling met Spanje, Hongarije, Italië en Turkije van start!

Het Willem de Zwijger College zal in de komende twee jaar deelnemen aan een internationale Erasmus+ uitwisseling met verschillende Europese landen. Doel van het project CO-PILOTS is om leerlingen en docenten meer gebruik te laten maken van digitale leermiddelen, alsook om hen beter bewust te maken van hun ‘digital footprint’ op het Internet.

Er zullen steeds groepen van vier leerlingen uit de tweede klas (Havo en Vwo) op reis gaan naar respectievelijk Italië (eind april), Hongarije (oktober) en Spanje (voorjaar 2021). Om deze twaalf leerlingen te selecteren, zullen wij de komende week een sollicitatieprocedure opstarten. In elk geval is goede beheersing van het Engels en een behoorlijke dosis enthousiasme een voordeel.

Deze uitwisseling is onderdeel van Internationalisering op het Willem de Zwijger College.
Als Unesco-school en onderdeel van het Global Citizen Network, zullen wij de komende jaren meer internationale samenwerkingen opstarten, waarin leerlingen kennis zullen maken met andere culturen en landen. Onze terugkerende reis naar Ghana voor leerlingen van de derde klas is hier ook onderdeel van.

Willem truien

WILLEMS WEETJES
16-12-2019

Willem truien

Hi iedereen!

De leerlingenraad hier! Wij komen met leuk nieuws, want er zijn Willem truien. Wij hebben de afgelopen maanden met elkaar een plan bedacht! Het resultaat is dat we nu vanaf maandag 16 december 2019 deze Willem truien kunnen gaan verkopen aan leerlingen.

Wij als leerlingenraad vertegenwoordigen leerlingen. We zijn op verschillende gebieden actief. Zo zitten 2 leerlingen uit de Leerlingenraad ook in de Medezeggenschapsraad van school. Tijdens deze vergaderingen met het bestuur, docenten en ouders vertegenwoordigen zij alle leerlingen. Daarbij zorgen wij ervoor dat iedereen een stem heeft en zich gehoord voelt. Maar ook zijn wij er om leuke dingen te bedenken voor de leerlingen, zoals in dit geval de Willem truien!

De truien zijn 25 euro per stuk en worden in verschillende maten verkocht! We organiseren ook nog een winactie, maar als je hier meer over wilt weten ga dan naar onze Instagram: leerlingenraadwdz

Heb je nog vragen of suggesties voor de leerlingenraad neem dan contact op via onze Instagram of de mail: llr.wdz@gmail.com