NIEUWS
17-08-2020

Coronavirus maatregelen start nieuwe schooljaar

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Willem de Zwijger College
Bussum, 14 augustus 2020
Betreft: start schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

U heeft vast en zeker gezien en gemerkt dat er in de samenleving veel te doen is over de maatregelen om het corona-virus terug te dringen. Dit zien we terug op onze school. Er leven begrijpelijkerwijs de nodige vragen bij (een deel van) de leerlingen, ouders en collega’s. Ik kan niet alle onzekerheden wegnemen. Ik geef natuurlijk wel graag zoveel mogelijk duidelijkheid. Daarom schrijf ik deze brief.

Vanmiddag hebben we met het bestuur voor de drie scholen binnen het SIVOG de volgende zaken besloten dan wel vastgesteld. In de eerste plaats houden we ons – uiteraard – aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad. Concreet betekent dit onder andere het volgende:

 • de school gaat volledig open en er moet anderhalve meter afstand zijn tussen leerlingen en collega’s en collega’s onderling;
 • in de school is eenrichtingsverkeer georganiseerd, dan wel zijn er aparte trappenhuizen voor leerlingen en docenten;
 • we vragen alle leerlingen en collega’s die ziek zijn, hoesten of andere klachten hebben die op corona kunnen wijzen thuis te blijven, zich op de gebruikelijke manier bij ons af te melden en zich te laten testen. Mocht een leerling deze klachten krijgen terwijl hij of zij op school is, dan meldt de leerling zich direct af bij de coördinator of afdelingsleider.

Meer specifiek geldt:

 • als blijkt dat een leerling of medewerker positief is getest, neemt de school meteen contact op met de GGD en dan volgt de school de adviezen van de GGD op;
 • elk klaslokaal heeft een kuchscherm en in elk lokaal is het voor de docent mogelijk les te geven op 1,5 meter;
 • er zijn gemakkelijk situaties denkbaar waarin het voor collega’s heel moeilijk is de 1,5-meter afstand in acht te nemen. Dat dit soort situaties zich gaan voordoen is onvermijdelijk. Wij blijven in gesprek met de collega’s om te
  bespreken hoe dan het beste kan worden gehandeld;
 • er zijn mondkapjes en gezichtsschermen (spatschermen) beschikbaar voor medewerkers die hiervan gebruik willen maken;
 • alle ventilatiesystemen zijn voorzien van nieuwe filters;
 • we ventileren de school zoveel als praktisch mogelijk is door ramen open te zetten;
 • alle ruimtes voldoen aan het bouwbesluit. We doen voor alle zekerheid ook nog aanvullend onderzoek naar de ventilatie in de ruimtes die voldoen aan het bouwbesluit van voor 2012. Voor alle gebouwen van het SIVOG geldt dat we onderzoeken welke aanvullende maatregelen we eventueel moeten nemen om de luchtkwaliteit goed te krijgen dan wel te houden, ook als we niet meer zo gemakkelijk de ramen kunnen openen.

Tot slot: de situatie waarin wij ons bevinden is voor iedereen nieuw en we weten niet hoe deze zich zal ontwikkelen. Dit maakt het extra lastig afspraken en regels te formuleren voor alles wat zich kan voordoen. Het is daarom heel belangrijk dat wij hierover in gesprek gaan als dat nodig is. Neemt u als u dat wil contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Veel kan in overleg worden opgelost.

Ik verwacht en vertrouw erop dat het ons lukt om samen zo goed als mogelijk om te gaan met de coronamaatregelen. Ondanks de onzekerheden waarmee we moeten omgaan, vinden wij het heel mooi dat we volgende week weer onze leerlingen en collega’s kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels
rector Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl