Cursus filosofie voor ouders

NIEUWS
28-09-2022

Cursus filosofie voor ouders

Op verzoek van ouders van  het Willem wil ik graag als docent filosofie de draad weer oppakken en dit najaar/winter  een  cursus inleiding in de filosofie verzorgen. Het is een inleiding, waarbij de lesstof van onze leerlingen het uitgangspunt zal zijn. Ouders kunnen zo inzicht krijgen in de filosofie die wij onze leerlingen aanbieden en met hun dochter/zoon het filosofische gesprek aangaan.

De cursus inleiding in de filosofie wordt op 6 avonden van twee uur gegeven. Ik gebruik het filosofieboek van de leerlingen “Leren filosoferen voor de tweede fase” zodat ouders zich kunnen inlezen. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het eindexamenonderwerp “ Het goede leven & de vrije markt” dat tot en met 2023 het onderwerp van het eindexamen filosofie op het VWO is.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden  van 19.30 uur tot 21.30 uur op het Willem de  Zwijgercollege. De data zijn 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari en 7  februari.  De lessen worden gegeven in de vorm van een hoorcollege waarbij de inbreng en actieve bijdrage van de cursisten in hoge mate gewenst is. Naast theorie zal ik ook aandacht aan praktische filosofie besteden. Ik denk dan met name aan het ‘Socratisch gesprek’. Het aantal cursisten is beperkt tot maximaal 25. De kosten voor deze 6 lessen bedragen € 120,00.

Indien u belangstelling heeft kunt u zich tot 1 november opgeven bij Paul Hirsch ph@mdw.wdz.nl.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl