De Oudercommissie zoekt nieuwe leden

WILLEMS WEETJES
28-05-2020

De Oudercommissie zoekt nieuwe leden

Gezocht: leden voor de Oudercommissie van het Willem de Zwijger College

De Oudercommissie van het Willem de Zwijger College is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar versterking. Vanaf het nieuwe schooljaar bestaat de OC uit 7 ouders en daar zoeken wij bij voorkeur nog 2 ouders bij.

Hierbij streeft de OC ernaar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te zijn van ouders van leerlingen uit zo veel mogelijk klassenlagen en richtingen.

De OC onderhoudt contacten met de schoolleiding, het schoolbestuur, de MR en de GMR, de leerlingenraad, docenten en andere medewerkers. Twee leden van de OC zijn ook lid van de MR en de GMR. Verder is de OC betrokken bij verschillende schoolactiviteiten zoals de open dag, de beroepenvoorlichting en de ouderavonden. De OC denkt actief mee over actuele zaken waar de schooldirectie tegenaan loopt, zoals de verbouwing, het schoolplan, het Lustrum, de uitwerking van de overheidsmaatregelen in verband met corona, etc.

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede verstandhouding en onderlinge betrokkenheid tussen de school en de ouders. Hierbij staat het hebben én houden van een plezierig en open en veilig leerklimaat voor onze kinderen centraal, alsook de kwaliteit van het onderwijs. De rol van de OC bij het behartigen van belangen op onze school is adviseren, signaleren en ondersteunen.

Lijkt het jou leuk om hieraan bij te dragen? Stuur dan voor 1 juli a.s. een bericht met motivatie naar: oudercommissie@wdz.nl.
Voor eventuele vragen kun je ook bellen of mailen met:

• Astrid Nollen (voorzitter en aanspreekpunt MR en GMR) – astridnollen@yahoo.com
• Truke den Uyl-Slagter (secretaris) – ttruke@gmail.com

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl