Diploma uitreiking donderdag 2 juli

Agenda
08-06-2020

Diploma uitreiking donderdag 2 juli

Aan:        de ouder(s)/verzorgers(s) van onze leerlingen in de examenklassen

Betreft: uitnodiging uitreiking diploma’s vwo donderdag 2 juli

Bussum, 3 juni 2020

 

Geachte heer of mevrouw,

Ook dit jaar zijn wij als school bijzonder trots op de grote groep Willemleerlingen die de school met een diploma gaat verlaten. De uitreiking en de ondertekening van de diploma’s willen we op een feestelijke manier vormgeven met de geslaagden, mentoren, enkele docenten en natuurlijk de ouders/verzorgers en naaste familie.

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om met alle geslaagden, ouders/verzorgers, familie en medewerkers tegelijk bij de diploma-uitreiking aanwezig te zijn. Omdat vanaf 1 juli bijeenkomsten tot maximaal 100 personen toegestaan worden, hebben wij moeten besluiten om de diploma’s in verschillende sessies, met een beperkt aantal belangstellenden, uit te reiken. Deze maatregel compenseren we met een livestream, zodat iedereen de kans heeft om de beelden van de diploma-uitreiking ook vanaf huis te volgen. 

Het meest belangrijk voor de leerlingen is, naast het ontvangen van hun diploma, de toespraak van de mentor en het ontmoeten van de leerlingen uit hun mentorgroep. Dit zullen we realiseren, maar wel onder het voorbehoud van mogelijke nieuwe beperkende maatregelen van de overheid. Ook de mooie setting buiten op het schoolplein van de afgelopen jaren zullen we behouden.

Op donderdag 2 juli delen we de diploma’s uit in verschillende sessies per mentorgroep. Bij iedere uitreiking kunnen er per leerling maximaal twee genodigden – ouder(s)/verzorger(s) of familie uit hetzelfde huishouden – aanwezig zijn. De tent waarin wij de genodigden ontvangen zal zodanig zijn ingericht dat er per geslaagde drie naast elkaar geplaatste stoelen beschikbaar zijn; één stoel voor de geslaagde leerling en twee stoelen voor de genodigden uit hetzelfde huishouden. Hiertussen zullen we de voorgeschreven veilige afstand van anderhalve meter hanteren. Meer dan twee genodigden per leerling is niet toegestaan.

Omdat wij met verschillende sessies moeten werken en tussen de verschillende sessies stoelen en tafels moeten desinfecteren, zullen we eerder starten met de diploma-uitreiking. In het onderstaande schema ziet u de indeling:

13.00 – 14.00 uur              : de mentorleerlingen van Erik Keulers                     (V6mnt1)

15.00 – 16.00 uur              : de mentorleerlingen van Izaak Havelaar                (V6mnt4)

17.00 – 18.00 uur              : de mentorleerlingen van Jessica Weijer                 (V6mnt3)

19.30 – 21.00 uur              : de mentorleerlingen van Marion Scheltus              (V6b)

Het zijn bijzondere tijden en daarmee is het een bijzonder examenjaar geworden. Juist daarom verdienen onze leerlingen een feestelijke en gedenkwaardige diploma-uitreiking. Laten we er op het schoolplein, of via de livestream op afstand, een mooie middag of avond van maken. U bent van harte uitgenodigd!

 

Vriendelijke groet,

Mede namens de V6-mentoren,

Ron Bosman (interim rector)
Frank van de Riet (afdelingsleider vwo bovenbouw)

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl