Donderdag 4 juni: de landelijke dag voor geslaagde scholieren!

NIEUWS
08-04-2020

Minister Slob: 4 juni landelijke dag voor geslaagde scholieren, spelregels definitief

Scholieren die geslaagd zijn kunnen dat op donderdag 4 juni vieren. Minister Slob heeft die datum bekendgemaakt als landelijk moment. Ook is er meer duidelijkheid over de slaag/zakregeling voor eindexamenkandidaten. Die blijft nagenoeg hetzelfde, maar is op één punt
aangevuld.

Normaal gesproken mogen leerlingen maximaal één cijfer vijf voor een van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde hebben en maximaal één 5 en één 4 op de eindlijst. Ook moeten scholieren gemiddeld voor alle vakken op het centraal examen een voldoende (5,5)
hebben. Nieuw is dat die laatste regel komt te vervallen.

Ook mogen leerlingen normaal gesproken maar één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en dus geen herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er ‘resultaatverbeteringstoetsen’. Deze worden door de scholen gemaakt en gaan over de
lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval blijft het eerder behaalde cijfer staan. Een leerling mag voor twee vakken zo’n toets afnemen in
plaats van één.

Landelijk moment met vlaggen

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd.
“Hoe we het einde van de examens precies gaan vieren, hangt natuurlijk af van de omstandigheden op 4 juni.
Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan”, zegt minister Slob.

Download hier de originale brief >>>

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl