WILLEMS WEETJES
27-08-2020

Een hartverwarmende brief van ouders over zorg

Onze ervaringen met extra zorg op het Willem de Zwijger College
Augustus 2020

Onze zoon is een leergierig, slim kind en heeft daarnaast een stoornis in het autistisch spectrum. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van een middelbare school was voor ons dan ook de inrichting en kwaliteit van extra zorg. Ruim voor de definitieve schoolkeuze hadden we daarom een gesprek met de zorgcoördinator van het Willem. Daar kwamen we met een goed gevoel van terug, maar woorden en daden hoeven nog niet overeen te komen. Geen enkele school zal natuurlijk zeggen dat z’n zorgstructuur niet in orde is. Daarom hebben we ons verder laten informeren door ouders van kinderen met vergelijkbare uitdagingen die al enige tijd op het Willem rondliepen. Zij bevestigden dat op het Willem de daad ook echt bij het woord gevoegd wordt.

We zijn inmiddels 6 jaar verder en onze zoon heeft met een diploma het Willem weer verlaten. We kunnen niet anders zeggen dan dat we zes jaar lang geweldig ondersteund zijn. Er is altijd gekeken naar ons kind en zijn behoeften. Er werd gedacht in oplossingen en niet in problemen en ze durfden uitzonderingen op regels te maken als dat nodig was om hem zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Als ouders en kind heb je het meest contact met de persoonlijk begeleider. Dit is een docent die de begeleiding van een zorgleerling als extra taak in z’n pakket heeft. Bij ons is dit zes jaar lang dezelfde persoon geweest, waardoor continuïteit in de zorg gewaarborgd was. In de eerste jaren was ze nauw betrokken bij ons kind en kreeg hij veel persoonlijke begeleiding. Naarmate de jaren vorderden, was dat minder nodig maar in geval van calamiteiten stond ze altijd klaar. Dan rustte ze niet voordat ze voor elkaar had gekregen wat nodig was.

Daarnaast hebben we te maken gehad met de ambulant begeleider die vanuit het speciaal onderwijs de school en leraren ondersteunt. Deze wisselde weleens, maar ieder heeft zich altijd vol ingezet voor onze zoon. Dat was soms in de ondersteuning van hemzelf, maar vaker nog in het coachen van leraren en het bedenken van creatieve oplossingen voor problemen die we tegenkwamen.

Ten slotte waren er nog de verschillende afdelingsleiders, die de voorgestelde oplossingen moesten faciliteren. Ook met hen is er altijd goed contact geweest en ook zij handelden in het belang van onze zoon.

Mede door de goede zorg die onze zoon op het Willem heeft gekregen, heeft hij grote sprongen in zijn ontwikkeling kunnen maken. Kortom, we hadden ons geen betere school voor ons kind kunnen wensen.

Ouders leerling Willem de Zwijger College