GeoWeek op het Willem

NIEUWS
14-06-2019

GeoWeek op het Willem voor G3 en V5

Maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni was het GeoWeek in Nederland en natuurlijk deed het Willem de Zwijger College hieraan mee.

Op maandag 3 juni heeft Ruud Bartholomeus van het KWR Watercycle Research Institute een zeer boeiende gastles gegeven over ‘klimaat, planten en grondwater’. De gastles ging veel verder dan dat. Klimaatverandering beïnvloedt de hoeveelheid bodemvocht, zuurgraad en nutriënten en kleine afwijkingen kunnen al van invloed zijn op de vegetatie. Ruud gaf hiervan schitterende voorbeelden waarbij aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde en biologie allemaal een rol spelen. Met behulp van geodata wordt gevisualiseerd welke locaties het meest geschikt zijn om de natuur te herstellen en het vak aardrijkskunde is hierbij onmisbaar. Soms kan dit tot conflicten leiden omdat niet alle huidige natuurgebieden altijd de meest geschikte locaties lijken om de natuur te versterken op basis van de toekomstscenario’s. Voor leerlingen werd duidelijk hoe belangrijk schoolkennis in verschillende vakken is als specialist in een toekomstige beroep.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl