Gevolgen lockdown m.i.v. 16-12-2020

NIEUWS
15-12-2020

Gevolgen lock down m.i.v. 16-12-2020

In bijgaande brief leg ik aan leerlingen, ouders en verzorgers uit wat de gevolgen voor de leerlingen zijn van de lock down.

Download hier de brief >>>

 

Aan de leerlingen, ouders en verzorgers van het Willem de Zwijger College

Bussum 15 december 2020
Betreft: lock down

Beste leerling, ouder of verzorger,

Ongetwijfeld heb je/heeft u gehoord en gelezen over de lock down en de gevolgen ervan voor het onderwijs. Met deze brief wil ik je/u laten weten wat dit betekent voor jou/u als leerling/ouder/verzorger van het Willem. (Vanwege de leesbaarheid richt ik me hieronder in de ‘jij’-vorm tot de leerlingen. De informatie is echter ook voor ouders en verzorgers bedoeld.)

Overheid

De overheid gaf de scholen de volgende opdracht: wij moeten sluiten vanaf woensdag 16 december 2020. Tot in ieder geval 17 januari 2021 moeten wij les op afstand geven. Hierop zijn enkele uitzonderingen: examenleerlingen, voorexamenleerlingen voor zover het de
schoolexamens betreft en leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Online-onderwijs

Wij gaan online onderwijs aanbieden voor alle leerlingen, uitgezonderd die in de examenklassen. Zij krijgen gewoon, fysiek les. Het online-onderwijs start op maandag 4 januari. Woensdag 16 en donderdag 17 december bieden we geen online lessen aan. De reden hiervoor is dat we de docenten hebben gevraagd een programma te ontwikkelen dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op toetsperiode 2. Deze gaat dus gewoon door. Wel wordt de tweede toetsperiode een week uitgesteld.

Overigens: leerlingen die dingen hebben af te handelen met docenten, kunnen ook de komende twee dagen gewoon een beroep op hen doen via de mail.

Wat betekent dit voor jou?

Als je in de examenklas zit
Zit je in de examenklas, dan ga je de komende weken – dus ook morgen en overmorgen -gewoon naar school en maak je gewoon toetsen. Wel hebben we de schriftelijke toetsen verplaatst naar vrijdag 15 januari-vrijdag 22 januari. De mondelinge toetsen worden – naast de lessen – ingeroosterd in de week van 11 januari. Periode 3 begint op maandag 25 januari.

Als je in de voorexamenklas zit
Zit je in de voorexamenklas (dus 4 havo of 5 VWO/gymnasium), dan volg je online-onderwijs vanaf maandag 4 januari t/m donderdag 14 januari. Je komt wel naar school voor PTA-toetsen (ook als die morgen of overmorgen plaatsvinden). Ook deze toetsperiode duurt van vrijdag 15 januari tot vrijdag 22 januari. Periode 3 begint op maandag 25 januari.

Als je niet in de examenklas of voorexamenklas zit
Voor alle overige leerlingen geldt: je volgt online-onderwijs vanaf maandag 4 t/m vrijdag 15 januari. De toetsweek van periode twee vindt plaats vanaf maandag 18 t/m vrijdag 22 januari. Periode 3 begint op maandag 25 januari.

Enkele overige zaken
Graag breng ik de volgende overige zaken onder je aandacht:

 • leerlingen in een kwetsbare positie worden actief door ons benaderd met het verzoek naar
  school toe te komen. Denk je dat we jou ten onrechte niet hebben benaderd, meld dit dan
  bij je mentor;
 • leerlingen die geen device hebben, kunnen er één van school lenen. Wil je dit, stuur dan
  een bericht aan de ict-helpdesk van het Willem: helpdesk@wdz.nl;
 • de catering van de school is gesloten tot maandag 18 januari;
 • bij dit alles gaan we ervan uit dat we vanaf maandag 18 januari weer gewoon, fysiek
  onderwijs mogen verzorgen. Is dit niet het geval, dan zullen we alles opnieuw meten
  bekijken.

Speciale aandacht vraag ik voor het volgende: gedraag je alsjeblieft netjes als je deelneemt aan digitaal onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dit vanzelfsprekend. Helaas hebben we te maken gehad met een klein aantal vervelende incidenten. Zodoende hebben we de regels voor online-lessen opnieuw geformuleerd. Je vindt ze als bijlage bij deze brief. Daar staat bijvoorbeeld in dat je alleen bent in de ruimte waar je online-onderwijs volgt. Dat vinden wij belangrijk. Minstens zo belangrijk vinden wij de regel dat je geen opnames maakt.

Tot slot: veel liever hadden we alle leerlingen gewoon op school lesgegeven. Helaas gaat dit niet. We doen er echter alles aan om het onderwijs binnen de beperkingen die er zijn zo goed mogelijk door te laten gaan. Gaan dingen niet zoals je wilt of heb je een vraag, wend je dan tot je mentor.

Met vriendelijke groeten,
Jan Adels
rector Willem de Zwijger College