Maandag 13 januari 2020 Informatieavond voor aanstaande gymnasiasten

Agenda
11-12-2019

Maandag 13 januari 2020 Informatieavond voor aanstaande gymnasiasten – Geef je nu op!

Waarom het gymnasium op het Willem de Zwijger College?
Het honderdjarige Willem de Zwijger College kent naast de havo en het atheneum een zeer succesvol gymnasium. Meer dan 99% slaagde in de afgelopen 6 jaar.

Gymnasium op een havo/vwo-scholengemeenschap biedt grote voordelen ten opzichte van een categoraal gymnasium:
• de keuze om Latijn en/of Grieks in de bovenbouw als examenvak te kiezen is op een scholengemeenschap altijd een bewuste en gemotiveerde keuze;
• deze vrije keuze zorgt voor een hoog niveau en een fijne werksfeer voor leerlingen en docenten;
• door deze vrije keuze liggen de examenresultaten voor de klassieke vakken op de gymnasia binnen een scholengemeenschap structureel hoger dan die op de categoriale gymnasia;
• de gymnasiasten krijgen buiten de lessen, in pauzes, tijdens excursies, werkweken, sporttoernooien en culturele activiteiten als Kleine Avond en Grote Avond, ook de kans door hun omgang met leerlingen van de havo en het atheneum hun blikveld te verruimen. Een belangrijke levensles in een wereld die voor het grootste gedeelte bestaat uit niet-gymnasiasten;
• het leven is niet altijd maakbaar en voorspelbaar. Leerlingen voor wie de klassieke talen Grieks en Latijn een struikelblok dreigen te worden, kunnen hun schoolcarrière binnen dezelfde scholengemeenschap op het atheneum voorzetten. Dit bereidt net als het gymnasium voor op wetenschappelijk onderwijs. Deze leerlingen hoeven daarbij niet van school te wisselen en blijven in hun eigen vertrouwde wereld met dezelfde vrienden en docenten.

Socrates-leergang
De uitspraak: “het enige dat ik zeker weet is dat ik niets weet en daarom weet ik meer dan jij, want jij denkt dat je iets weet” is kenmerkend voor de Griekse filosoof Socrates. Hij ging de straten van Athene in om de burgers te leren nadenken over hun wereld en zichzelf. Socrates wilde zijn tijdgenoten een kritische, lerende, zelfbewuste houding bijbrengen.

Wij zien het als onze opdracht om onze gymnasiasten een kritische denkhouding bij te brengen. We helpen hen zich te ontwikkelen tot verantwoorde burgers van de 21e eeuw.

Het Willem noemt zijn gymnasiumafdeling dan ook de “Socrates leergang”. Deze keuze houdt geen uitbreiding van het lesaanbod of de werkdruk van het gymnasium in, maar een door de leerling zelfgekozen verdieping binnen het bestaande onderwijsaanbod.

Maandag 13 januari 2020: informatieavond voor aanstaande gymnasiasten
Het Willem de Zwijger College organiseert op 13 januari een informatieavond voor de aanstaande gymnasiumleerlingen en hun ouders. Maurice van Werkhoven, onderwijskundige en auteur van het boek; ‘Een goede les’ 2018, vertelt waarom je op een gymnasium op een scholengemeenschap beter af bent. Enkele collegae en leerlingen vertellen waarom je juist voor het Willem zou moeten kiezen. De avond begint om half acht en duurt tot negen uur.

Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 13  januari per e-mail melden bij Louisa Verhulst: l.verhulst@wdz.nl.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl