Aanmelden klas 2, 3, 4 en 5

Aanmelden klas 2, 3, 4 of 5

Aanmelden klas 2, 3, 4 of 5

Onze school heeft ruimte voor een aantal instromers. Of uw kind van een school in de buurt komt of van ver weg, kom kennismaken. U kunt contact opnemen met de betreffende afdelingsleider via de mail of bellen op 035 6927600.

Frank Helsloot  f.helsloot@wdz.nl     –    eerste leerjaar, twee en drie havo
Kees Hasenaar   k.hasenaar@wdz.nl  –    twee en drie vwo
Frank van de Riet f.vd.riet@wdz.nl    –    vier, vijf en zes vwo
Petra Blijleven  p.blijleven@wdz.nl    –    vier en vijf havo

Er zijn voor zij-instromers een aantal eisen en voorwaarden. Die kunt u bespreken met de betreffende afdelingsleider.

Instroomeisen Havo 4 van Vmbo

Hier vindt u het aanmeldingsformulier.