Nieuwe maatregelen ivm corona

NIEUWS
02-10-2020

Betreft: mondkapjes
Bijlage: Beslisboom SIVOG

Bussum, 2 oktober 2020

Beste ouder of verzorger,

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat er de afgelopen dagen veel is gesproken en geschreven over mondkapjes. Met deze brief wil ik u laten weten hoe onze school daarin staat en wat dit voor uw zoon of dochter betekent.

Tot nu toe was het standpunt: mondkapjes zijn niet nodig, maar het mag wel. De situatie is echter veranderd en verandert nog steeds. Het aantal besmettingen in de samenleving en ook op scholen neemt toe, evenals het aantal docenten en leerlingen dat in quarantaine is of niet naar school komt vanwege klachten die op corona wijzen. Sinds deze week geldt vanuit het kabinet het dringende advies in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De VO-raad – onze branche-organisatie – heeft inmiddels ditzelfde standpunt.

Zodoende hebben wij besloten het dringende advies van de overheid te volgen en vragen wij onze leerlingen om vanaf maandag 5 oktober in de gangen en tijdens de pauzes een mondkapje te dragen. Dit wordt ook aan de medewerkers gevraagd. In overleg met de GMR (medezeggenschap) wordt volgende week nagegaan of we na de herfstvakantie het dragen van mondkapjes dringend blijven adviseren dan wel overgaan tot verplichting ervan.

Tot slot: als bijlage bij deze brief stuur ik u een handige ‘beslisboom’ aan de hand waarvan u samen met uw zoon of dochter kunt bepalen of hij of zij naar school kan gaan of niet. Ik hoop natuurlijk dat u deze niet nodig hebt, omdat bij u thuis iedereen helemaal gezond blijft, maar mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan is het handig om deze bij de hand te hebben.

Tot slot wens ik u een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels

rector