Nieuwe maatregelen vanuit de overheid t.a.v. het Coronavirus

NIEUWS
15-03-2020

Nieuwe maatregelen vanuit de overheid t.a.v. het Coronavirus

Aan: ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Willem de Zwijger College, Vituscollege, Vitusmavo
Betreft: nieuwe maatregelen vanuit de overheid t.a.v. het Coronavirus

Bussum, 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs dichtgaan tot in ieder geval 6 april a.s. Wij hebben onze docenten gevraagd ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit betekent dat er geen fysieke lessen op school gegeven worden, maar dat er op afstand digitaal lesstof wordt aangeboden. Wat precies de gevolgen zijn voor de examens wordt in de loop van komende week nog bekendgemaakt door de overheid.

 

De scholen zijn alleen op maandag 16 en dinsdag 17 maart a.s. open van 08.30 – 11.00 uur om bijvoorbeeld lesboeken op te halen.

 

Opvang

Ons is gevraagd opvang te bieden aan leerlingen van ouders uit de zogenaamde vitale beroepen. Voor ons is het belangrijk een inventarisatie te maken van leerlingen die wij eventueel op school moeten opvangen. Deze eventuele opvang kunnen wij realiseren vanaf woensdag 18 maart. Daarom aan u het dringende verzoek om maandag 16 maart vóór 12.00 uur te melden als u uw zoon/dochter op school wilt laten opvangen. U kunt dit uitsluitend doorgeven per mail: info@sivog.nl. Centrale opvang zal georganiseerd worden op het Vituscollege; de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College gaan m.i.v. woensdag dicht.

Onderwijs op afstand

Vanuit de genomen maatregelen heeft SIVOG, de overkoepelende stichting van het Willem de Zwijger College, het Vituscollege en de Vitusmavo, de richtlijnen uit de brief van afgelopen vrijdag aangescherpt:

1. de komende drie weken worden geen fysieke lessen meer gegeven. Ook stages en andere buitenschoolse activiteiten gaan niet door. De lesstof wordt digitaal aangeboden om het onderwijs doorgang te laten vinden;

2. voor het Willem de Zwijger College geldt dat de toetsweek ook voor de eindexamenklassen niet doorgaat; zodra meer duidelijk is vanuit de overheid over de voortgang van de (school)examens, zullen we hierover met u/jullie communiceren;

3. de leerling vindt zijn werk in Magister via de agenda / ELO of Classroom;

4. in Magister / Classroom staat het materiaal dat doorgenomen moet worden met daarbij de in te leveren opdrachten per week. Op deze opdrachten krijgt de leerling digitaal feedback;

5. de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de lesstof ligt in de eerste plaats bij de leerling zelf. We vragen u als ouder(s)/verzorger(s) ook om de voortgang in de gaten te houden;

6. vakdocenten monitoren de voortgang per leerling; ook mentoren/coaches hebben contact met hun mentorleerlingen om de voortgang te monitoren;

7. bij onvoldoende voortgang (op basis van informatie van een vakdocent) neemt de mentor/coach contact op met de ouders;

8. de docent is goed bereikbaar voor vragen van leerlingen via de schoolmail.

De studiewijzers zijn vanaf woensdagochtend 18 maart beschikbaar in de ELO van Magister; we hebben twee dagen nodig om het digitale onderwijs op te starten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vanaf het moment dat de scholen weer opengaan en de lessen hervat worden, geven wij voorrang aan het primaire proces. Dit betekent dat tot het einde van het schooljaar alle excursies en activiteiten die niet in het belang zijn van het primaire proces worden afgelast, waaronder bijvoorbeeld ook de examenstunt. Per locatie zullen we dit nog nader specificeren.

We begrijpen dat de situatie rondom het Coronavirus veel onzekerheid geeft en dat we de nodige flexibiliteit en creativiteit van u en uw zoon/dochter vragen. Laten we gezamenlijk de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen.

Mocht u vragen hebben, dan vernemen we deze graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleidingen van de drie scholen,

Ron Bosman en Petra Laseur
Bestuur SIVOG

Download hier de originele brief voor de ouders

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl