Protocol gescheiden ouders

Protocol gescheiden ouders

Informatie voor gescheiden ouders

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat het belangrijk is dat beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt.

Dit protocol besteedt aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat er van uzelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen. Dan weet u als gescheiden ouders waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.

Protocol

Protocol voor informatie aan gescheiden ouders

Het Willem de Zwijger College heeft regels over aanwezigheid van leerlingen en bijzonder verlof. Ga daarvoor naar Ouders – Afwezigheid en verlof