TIJD OM TE WENNEN

TIJD OM TE WENNEN

Spannend

Natuurlijk ben je er klaar voor. Maar toch, de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is wel spannend. Want heel veel is nieuw. We zorgen voor een warm welkom en een soepele overstap. Je zult snel wennen. Ons idee is dat je je hier eerst thuis moet voelen, dan gaan we pas écht van start!

Om te beginnen maak je al vóór de zomer kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Je schooltijd begint na de vakantie met de Willem 1-dagen. Drie leuke, gezellige dagen vol spelletjes, feest, zwemmen, werken met Chromebook en Magister. En je gaat een sociaal contract opstellen met je nieuwe klas. Door die spetterende introductie leer je in sneltreinvaart je klas, de medewerkers en de school kennen.

De eerste tien weken

In de eerste tien weken heb je ruimte om te wennen. Er is een warme, veilige sfeer. Je krijgt een mentor en twee maatjes (dat zijn leerlingen uit de derde klas) die steeds voor je klaarstaan en je helpen als je ergens niet uitkomt. Jouw klas heeft een eigen lokaal. De docenten komen dus naar jou toe en jij kunt op je stoel blijven zitten. De brugklassen zitten in lokalen pal naast elkaar. Dat noemen wij een bruggerseiland. Ook is er een aparte kantine speciaal voor de brugklassers. Maar als je wilt, mag je natuurlijk ook naar de grote kantine.

Het wennen zit hem ook in een rustige opbouw van de hoeveelheid huiswerk, herkansingen als het een keer misgaat bij een proefwerk en dat je geen zware onvoldoendes kan halen in de eerste tien weken. Ook is er extra aandacht voor de vakken die je moeilijk vindt.

Kleinschalig

Wat ook helpt: we zijn niet zo’n heel grote school. Dus iedereen kent elkaar en de klassen zitten niet zo vol. Op het Willem is de sfeer fijn, leerlingen helpen elkaar, docenten zijn betrokken. We zien jou niet alleen als leerling maar ook als jongere. Heb je problemen dan zoeken we samen naar oplossingen. Pesten komt gelukkig heel weinig voor en wordt nooit geaccepteerd. Kortom, we doen er alles aan om te zorgen dat je het naar je zin hebt. Want dan presteer je beter.