Veilig naar school

NIEUWS
19-11-2019

Veilig naar school

Inleiding

De gemeente Gooise Meren werkt aan een Mobiliteitsplan om er voor te zorgen dat Gooise Meren goed en veilig bereikbaar blijft. Onderdeel om tot dit plan te komen is het ophalen van ervaringen van onze inwoners. We doen dat door middel van een enquête, gesprekken met groepen, een inspiratieavond en wijkbezoeken. Verkeersveiligheid op schoolroutes is hierbij een belangrijk onderwerp.

Goed en veilig op weg in Gooise Meren, ook voor leerlingen groep 7/8 en middelbare school

De gemeente Gooise Meren werkt aan een mobiliteitsplan om er voor te zorgen dat Gooise Meren goed en veilig bereikbaar blijft. Ook leerlingen uit groep 7 en 8 en van middelbare scholen in de gemeente kunnen daar bij helpen. Van 11 november tot 11 december kan iedereen meedoen aan de online enquête over dit onderwerp.

Schoolroutes en gevaarlijke plekken

We zijn benieuwd wat de schoolroutes zijn van leerlingen uit groep 7 en 8 en van middelbare scholen én of er gevaarlijke (of onveilige) plekken op die route zijn. In de enquête kun je deze route markeren en vervolgens de onveilige plekken aangeven. Ouders kunnen hun kinderen hierbij helpen.

Ook ouders kunnen meedoen

We vragen ook aan ouders om de enquête in te vullen. We zijn benieuwd naar uw mening over de huidige situatie over verkeer en parkeren. Het maakt niet uit of u lopend, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer. Ervaart u veel opstoppingen of overlast door verkeer? Vindt u dat het op bepaalde plekken veiliger moet? Is uw bestemming makkelijk bereikbaar of komt u onderweg of bij het eindpunt obstakels tegen? Kunt u in de buurt parkeren of vindt u het niet erg wat verder te lopen?

We hopen dat er zoveel mogelijk scholieren en hun ouders mee doen.
Ga naar de enquête of kijk voor meer informatie op gooisemeren.nl/goedenveiligopweg

25 november 2019: Kom meepraten over bereikbaarheid en veiligheid in de toekomst

Kom op maandag 25 november aanstaande meedenken, praten, discussiëren en adviseren over mobiliteit in de toekomst. Lieke Lamb (trendstrateeg en futuroloog) leidt de avond en betrekt de zaal en deskundigen aan tafel op een interactieve manier bij dit thema. Hiervoor heeft u uw mobiele telefoon nodig. U bent van harte welkom in de Witte Kerk in Naarden van 18.30 tot 22.00 uur. Meer informatie en aanmelden.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl