Vuurwerk afsteken is ten strengste verboden

WILLEMS WEETJES
14-11-2019

Vuurwerk afsteken is ten strengste verboden

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Willem de Zwijger College

Bussum, 14 november 2019

Beste ouders en/of verzorgers,

Een van de inwoners van Bussum stuurde ons een paar dagen geleden twee foto’s toe, van jongens die zij had betrapt op het afsteken van vuurwerk. Zij vroeg ons na te gaan of de jongens op het Willem de Zwijger College zaten en zo ja, in actie te komen (zij had de foto’s ook naar andere scholen gestuurd).
Ik bedacht twee dingen tegelijk. Ik vroeg me af of dit juridisch wel kon, -jongeren fotograferen en dan aan een school vragen of zij hen wilde identificeren. Ik bedacht natuurlijk ook: ik hoop maar dat zij niet op het Willem zitten……. De schoolleiding kon gelukkig vaststellen dat dit inderdaad niet het geval was. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik eigenlijk wel begrip kon opbrengen voor de actie van de inwoner.

Dit voorval brengt mij er toe u deze brief te schrijven. Wij willen als school absoluut niet dat onze leerlingen vuurwerk afsteken. Het mag niet, het kan gevaarlijk zijn en het bezorgt mensen de nodige overlast. Wij hebben daarom als schoolleiding afgesproken: betrappen wij een leerling op het afsteken van welk type vuurwerk dan ook, dan schorsen wij hem of haar en geven wij de naam door aan de politie.

Wij bespreken dit vanzelfsprekend met onze leerlingen. Wilt u uw zoon of dochter ook nog eens op het hart drukken zich verre te houden van het afsteken van vuurwerk?

Hartelijk dank alvast, met vriendelijke groet,

Ron Bosman
interim rector Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl