Werkstukken HaCo Design

WILLEMS WEETJES
27-01-2021

Werkstukken HaCo Design

H2a en H2B hebben voor het onderdeel Havisten competent design de volgende opdracht gedaan: Maak een miniatuur stoel, werk in tweetallen, formaat ongeveer 30cm, materiaal keuze is vrij – klei, hout, papier-mache, karton, stof , leer, etc..

Hierbij zie je een aantal voorbeelden van hoe het geworden is. De bedoeling van deze opdracht is:

  • Probleemoplossend samenwerken
  • Het eigen leerproces sturen
  • Informatievaardigheden ontwikkelen
  • Routines opbouwen en automatiseren
  • Presenteren (beroepshouding ontwikkelen)