NIEUWS
12-03-2020

Werkweken en activiteitenweek geannuleerd vanwege coronavirus

Nog maar een paar dagen geleden moesten wij melden dat wij ons genoodzaakt zagen de werkweek Rome te annuleren. Het virus blijkt zich snel te verspreiden. In ons eigen land is de bewoners van de provincie Brabant aangeraden thuis te blijven, in verschillende landen worden scholen gesloten en gaan musea dicht, Italië zit zelfs op slot.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft nog altijd positieve adviezen af voor de landen waar vanaf 30 maart onze werkweken worden gehouden: Duitsland, Frankrijk en Griekenland. En toch vinden wij dat wij ook deze werkweken moeten annuleren. Wij zouden niet graag zien dat leerlingen of begeleiders in het buitenland worden geconfronteerd met quarantainemaatregelen, daar zelf ziek worden of daar moeten constateren dat musea e.d. zijn gesloten.

Wij vinden het ronduit vervelend dat wij dit besluit moeten nemen. Wij weten maar al te goed met hoeveel plezier leerlingen altijd terugkijken op werkweken als deze. Maar: wij krijgen liever achteraf het verwijt dat wij te voorzichtig waren dan dat wij straks moeten horen dat wij onnodige risico’s hebben genomen.

Wij hebben nog een besluit genomen. Het feit dat onze werkweken nu worden geannuleerd betekent dat de planning van de activiteitenweek er ineens heel anders komt uit te zien. Nogal wat klassen moeten worden toegevoegd aan het programma. Tegelijkertijd zouden wij ook enkele al geplande activiteiten (zoals de excursie naar kamp Vught in Brabant) moeten schrappen.

Wij laten daarom ook de activiteitenweek vervallen. Ons uitgangspunt is dat de school in deze week zoveel mogelijk de lessen volgens het huidige lesrooster (P3 dus) geeft. Wij maken een uitzondering voor het arbeidservarend leren voor de leerlingen van H4: de geplande stages gaan vooralsnog door.

Nadere informatie over de concrete opzet van de week van 30 maart volgt nog.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl