Wie is hier de baas?

WILLEMS WEETJES
07-11-2019

Wie is hier de baas?

Afgelopen dagen hebben de leerlingen uit klas 1 voor het project “Wie is hier de baas?” onderzoek gedaan op de Zuiderheide bij Laren en op het Naardermeer. Op school hebben zij onder andere laboratoriumonderzoek gedaan en een bodemprofiel gemaakt. Leerlingen zullen de gebieden met elkaar vergelijken en onderzoeken in hoeverre de mens of de natuur bepalend is in heden, verleden en toekomst. Daarmee sluit het project ook aan bij het gedachtegoed van Unesco.  Tenslotte zullen de leerlingen filmpjes maken waarin de resultaten van hun onderzoek verwerkt zullen worden. 

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl