Leerlingenraad en leerlingenstatuut

De leerlingenraad

De leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt wekelijks onder leiding van een docent. Wil jij je ook aansluiten of heb je een goed idee?

Mail dan naar llr.wdz.@gmail.com

Het leerlingenstatuut

Op het Willem houden we ons aan het leerlingenstatuut. Hierin staan regels en afspraken die voor een goede dagelijkse gang van zaken zorgen. En voor een veilige school. Maar ook afspraken en regels over afwezigheid en absentie van leerlingen.

Over welke regels gaat het?

ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

  • ‘t Willem is een rookvrije school. Binnen het schoolgebouw en op de schoolpleinen mag niet worden gerookt. In de brugklassen houden we elk jaar een project in samenwerking met Stivoro. Leerlingen spreken in dat project met elkaar af niet te gaan roken.
  • Alle activiteiten georganiseerd door de school, ook buiten de lestijden, zijn alcoholvrij.
  • Alcohol en drugs gaan niet samen met onderwijs. Bezit, gebruik en verkoop is onacceptabel. Een leerling die drugs op school verkoopt, wordt direct van school verwijderd.

 

DIEFSTAL

  • Wordt een leerling betrapt op diefstal binnen de school dan schakelen we altijd de politie in.

PESTEN

  • Bij pestgedrag worden leerlingen regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd – dat willen we niet.
  • Om dit aan te pakken hebben we een pestprotocol en een anti-pestcoördinator.
  • Een veilige school is een school waar elke leerling zich welkom voelt.
  •  

Met deze link kun je het leerlingenstatuut en het huishoudelijk reglement downloaden

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl