Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht jij of je ouders niet tevreden zijn over de gang van zaken op school bespreek dat dan met de betrokken docent, de mentor of met de schoolleiding. Komen we er samen niet uit dan kunnen je ouders, via de rector, terecht bij het GCBO, de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl).

Voor klachten over het eindexamen hebben we een aparte klachtencommissie.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl