Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij/zij leert de leerling goed kennen. Wij hechten er veel waarde aan dat u eventuele bijzonderheden, die relevant kunnen zijn voor het functioneren van uw kind bij ons op school, zo spoedig mogelijk bij de mentor meldt. Op deze manier kunnen we goed inspelen op de specifieke behoeften van iedere leerling.

De mentor heeft onder andere de volgende taken:

  • Zorg voor de leerlingen van zijn/haar klas;
  • Houdt de behaalde resultaten van de leerlingen bij;
  • Zorg voor het sociale netwerk binnen een klas;
  • Overlegt wanneer nodig met de andere lesgevende docenten;
  • Is betrokken bij de binnen- en buitenschoolse activiteiten van zijn/haar klas;
  • Contactpersoon voor de zorg coördinator en faalangst-reductietrainers;
  • Heeft regelmatig overleg met de afdelingsleider;
  • Houdt de absenties van zijn leerlingen scherp in de gaten.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl