Afwezigheid en verlof

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen. Vult u daarvoor het Aanvraagformulier buitengewoon verlof leerlingen in. Geef het ingevulde formulier af bij de afdelingsleider. Die bepaalt vervolgens of het verlof wordt toegekend. Wij vragen u vriendelijk het formulier zes weken voor de gewenste verlofdatum op school in te leveren.

Formulieren

Schoolregels

De schoolregels kunt u hier vinden.