Afwezigheid en verlof

Hier treft u onze regels aan voor wat betreft verzuim , te laat komen en bijzonder verlof. We hebben hiervoor verschillende richtlijnen en formulieren.

U kunt absenties doorgeven via absenties@wdz.nl,  via telefoonummer 035 –  6927600 of via de magisterapp.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen. Vult u daarvoor het Aanvraagformulier buitengewoon verlof leerlingen in. Geef het ingevulde formulier af bij de afdelingsleider. Die bepaalt vervolgens of het verlof wordt toegekend. Wij vragen u vriendelijk het formulier zes weken voor de gewenste verlofdatum op school in te leveren.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl