Raad van toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de
Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Het SIVOG bestaat uit:
 • Willem de Zwijger College Bussum
 • De Vitusscholen:
  • Sint Vituscollege Bussum
  • Sint Vitusmavo Naarden
Bestuur
 • dhr drs. R.A. Bosman
 • mw drs. P. Laseur (voorzitter)
Raad van Toezicht
 • mw mr. M. van de Griendt: voorzitter en juridisch deskundige
 • mw drs. N. van Ramshorst: onderwijs deskundige
 • mw M. Steegstra: financieel deskundige
 • dhr A. van Venrooy: juridisch deskundige
 • dhr K. Verrips: financieel deskundige

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl