Communicatie met ouders

De school is bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur via 035-6927600

Communicatie tussen ouders en de school

Om het contact zo goed mogelijk te laten verlopen, onderscheidt de school drie vormen van communicatie:
  1. Ouders zoeken contact met school.
  2. School zoekt contact met ouders.
  3. Communicatie tussen docenten en leerlingen.

Toelichting

In een omgeving waarin jonge mensen en volwassenen dagelijks intensief met elkaar samenwerken, gebeurt van alles. Onze leerlingen in de leeftijd van 11-18 jaar ontwikkelen zich voortdurend. Dat ontwikkelingsproces willen we als school en ouders zo goed mogelijk volgen. Daarom is een nauwe samenwerking en een goed contact tussen de school en ouders belangrijk.

In de huidige tijd is het breed geaccepteerd om informatie te verstrekken en informatie zelf op te halen. Alle partijen (personeel, ouders en leerlingen) ontvangen informatie, maar zullen in bepaalde gevallen zelf ook informatie moeten vergaren. De school spant zich in om de communicatie tussen school en ouders zo goed en helder mogelijk te laten verlopen. Duidelijke afspraken binnen de school en tussen ouders en school, zijn daarbij noodzakelijk.

De school maakt in de communicatie geen onderscheid tussen leerlingen die jonger of ouder zijn dan 18 jaar. Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar moeten echter wel zelf besluiten of zij hun ouders toestaan om informatie in Magister in te zien. De school gaat ervan uit dat ouders van alle informatie in Magister op de hoogte zijn.

De school kiest in het contact het liefst voor de kortste weg met zo min mogelijk schakels
  • De vakdocent neemt contact op met ouders als de leerling daar aanleiding toe geeft.
  • De mentor neemt contact op met ouders over aangelegenheden rond het algemene welzijn en functioneren van een leerling. De mentor handelt daarin in deze proactief.
  • De afdelingsleider communiceert met ouders over zaken die de hele afdeling of een deel daarvan aangaan.
  • De directie communiceert met ouders over bijzondere gebeurtenissen.
  • De school gebruikt de e-mail nooit voor emotioneel geladen boodschappen en vertrouwelijke informatie.

Protocol

Protocol communicatie tussen school en ouders

Protocol gescheiden ouders

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl