Identiteit, missie en visie

Het Willem werkt vanuit de kernwaarden die zijn beschreven voor de stichting Volant:

Toekomstgericht

We staan voor toekomstgericht onderwijs dat aansluit op onze veranderende maatschappij. Vanuit de mindset ‘leren als activiteit voor een leven lang’, stimuleren en inspireren wij elkaar tot continue ontwikkeling. We stellen hoge verwachtingen voor optimale motivatie. In synergie en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid bouwen we samen aan ambitieus, kwalitatief onderwijs. De veranderende maatschappij vergt ook aanpassingsvermogen. Wij stimuleren een flexibele houding, veerkracht en weerbaarheid. We staan voor een goede voorbereiding op vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en de toekomst.

Maatschappelijk betrokken

We zijn maatschappelijk betrokken en nemen de regie om daadwerkelijk van betekenis te zijn voor onze omgeving. In de gepolariseerde wereld waarin we leven vinden we het belangrijk om respectvol om te (leren) gaan met verschillen en focus op wat ons met elkaar verbindt, met oog voor een inclusieve samenleving. Kritisch (leren) denken, informatie kunnen duiden en een eigen mening vormen zijn belangrijk om een waardenvolle bijdrage te kunnen leveren aan je omgeving, de natuur en de maatschappij. Wat betekent het om onderdeel te zijn van deze wereld, wat speelt er en hoe verhoud ik me hiertoe?

Samenwerken

Onze toekomstgerichte organisatie realiseren wij in samenwerking en in verbinding met elkaar. Leren van en met elkaar. Wij gaan voor optimale synergie door het uitwisselen van en bouwen op elkaars 3 kennis, expertise en ervaringen. Wij stimuleren een uitdagende omgeving waarin dialoog, openheid en positieve feedback gemeengoed zijn.

Eigen regie

Wij stimuleren eigen regie, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en die van je omgeving. Wij geloven dat initiatief, betrokkenheid en zelfinzicht met betrekking tot het eigen leer en/of werkproces belangrijk zijn voor motivatie, groei en optimale prestaties. We doen een beroep op ieders competenties. We bieden ruimte voor een brede vorming in een veilige, inspirerende en contextrijke omgeving. Binnen het speelveld dat wij aanreiken kunnen eigen grenzen worden verkend en verlegd.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl