Examens

Examens

In de bovenbouw onderscheiden we SchoolExamens (SE’s) en het Centraal Examen (CE).

De SE’s worden afgenomen vanaf klas 4. Sommige vakken sluiten we af in vwo 5, vwo 4 of havo 4. Voor de vakken die in vwo 6 en havo 5 worden afgesloten, zijn er ook SE’s in de niet-examenklassen.

Het CE is het traditionele landelijke examen dat voor alle scholen voor voortgezet onderwijs op hetzelfde moment wordt afgenomen in vwo 6 en havo 5.

Een overzicht van alle schoolexamens met de stofomschrijving en de wegingsfactoren publiceren we in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat doen we elk jaar. Daarin is ook een samenvatting van het examenreglement opgenomen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen dit document uitgereikt.

Praktische opdrachten maken deel uit van veel SE’s. In het examenjaar doen de leerlingen onderzoek naar een onderwerp van één of meer van hun profielvakken. Leerlingen werken dat onderzoek uit in een profielwerkstuk dat zij uiteindelijk presenteren aan hun docenten, ouders en belangstellenden.

Het volledige reglement is hier te downloaden en ligt tevens ter inzage bij de betreffende afdelingsleider.

Data Centraal Examen (CE) 2024

Het eerste tijdvak vindt plaats van dinsdag 14 mei en duurt tot en met woensdag 29 mei 2024.

Het tweede tijdvak is nog niet bekend.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl