Examens

Examens

In de bovenbouw onderscheiden we SchoolExamens (SE’s) en het Centraal Examen (CE).

De SE’s worden afgenomen vanaf klas 4. Sommige vakken sluiten we af in vwo 5, vwo 4 of havo 4. Voor de vakken die in vwo 6 en havo 5 worden afgesloten, zijn er ook SE’s in de niet-examenklassen.

Het CE is het traditionele landelijke examen dat voor alle scholen voor voortgezet onderwijs op hetzelfde moment wordt afgenomen in vwo 6 en havo 5.

Een overzicht van alle schoolexamens met de stofomschrijving en de wegingsfactoren publiceren we in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat doen we elk jaar. Daarin is ook een samenvatting van het examenreglement opgenomen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen dit document uitgereikt. Het volledige reglement is hier te downloaden en ligt tevens ter inzage bij de betreffende afdelingsleider.

Praktische opdrachten maken deel uit van veel SE’s. In het examenjaar doen de leerlingen onderzoek naar een onderwerp van één of meer van hun profielvakken. Leerlingen werken dat onderzoek uit in een profielwerkstuk dat zij uiteindelijk presenteren aan hun docenten, ouders en belangstellenden.

Examenreglement 2019-2020

Tijdstippen van de examens in het eerste tijdvak (mei 2020):

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl