Examens

Examens

In de bovenbouw onderscheiden we SchoolExamens (SE’s) en het Centraal Examen (CE).

De SE’s worden afgenomen vanaf klas 4. Sommige vakken sluiten we af in vwo 5, vwo 4 of havo 4. Voor de vakken die in vwo 6 en havo 5 worden afgesloten, zijn er ook SE’s in de niet-examenklassen.

Het CE is het traditionele landelijke examen dat voor alle scholen voor voortgezet onderwijs op hetzelfde moment wordt afgenomen in vwo 6 en havo 5.

Een overzicht van alle schoolexamens met de stofomschrijving en de wegingsfactoren publiceren we in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat doen we elk jaar. Daarin is ook een samenvatting van het examenreglement opgenomen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen dit document uitgereikt.

Praktische opdrachten maken deel uit van veel SE’s. In het examenjaar doen de leerlingen onderzoek naar een onderwerp van één of meer van hun profielvakken. Leerlingen werken dat onderzoek uit in een profielwerkstuk dat zij uiteindelijk presenteren aan hun docenten, ouders en belangstellenden.

Het volledige reglement is hier te downloaden en ligt tevens ter inzage bij de betreffende afdelingsleider.

Data Centraal Examen (CE) 2021

     
datum havo vwo
maandag 17 mei 2021             13:30-16:30 bedrijfseconomie 13:30-16:30 wiskunde A
13:30-16:30 wiskunde B
13:30-16:30 wiskunde C
     
dinsdag 18 mei 2021 09:00-12:00 geschiedenis
13:30-16:00 Engels
09:00-12:00 geschiedenis
13:30-16:00 Frans
     
woensdag 19 mei 2021 13:30-16:30 Nederlands 09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur
13:30-16:30  biologie
     
donderdag 20 mei 2021 09:00-12:00 aardrijkskunde
13:30-16:30 natuurkunde
09:00-12:00 filosofie
13:30-16:00 Engels
     
vrijdag 21 mei 2021 09:00-11:30 Duits
13:30-16:00 tekenen
13:30-16:30 Nederlands
     
dinsdag 25 mei 2021 09:00-11:30 muziek
13:30-16:00 Frans
13:30-16:30 economie
     
woensdag 26 mei 2021 13:30-16:30 wiskunde A
13:30-16:30 wiskunde B
09:00-11:30 muziek
13:30-16:30 scheikunde
     
donderdag 27 mei 2021 13:30-16:30 biologie 09:00-11:30 Duits
13:30-16:00 tekenen
     
vrijdag 28 mei 2021 13:30-16:30 economie 09:00-12:00 aardrijkskunde
13:30-16:30 natuurkunde
     
maandag 31 mei 2021 13:30-16:30 scheikunde 13:30-16:30 bedrijfseconomie
     
dinsdag 1 juni 2021 13:30-16:00 Spaans