Rapporten/overgangsnormen

Rapporten

Leerlingen krijgen alleen een eindrapport. De cijfers zijn te vinden op Magister.

Verschillende keren per jaar houden docenten en/of mentoren oudergesprekken om over de behaalde resultaten te praten.

Eindcijfers

Aan het eind van een cursusjaar wordt een leerling op grond van het laatste rapport wel of niet bevorderd naar een volgend leerjaar. De cijfers op het rapport zijn niet allemaal op dezelfde manier tot stand gekomen. Er zijn jaarcijfers die via verschillende methoden berekend worden.

Klik hieronder voor de documenten rond de verschillende overgangsnormen:

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl