Rapporten/overgangsnormen

Rapporten

Leerlingen in het eerste leerjaar krijgen na elke toetsweek een rapport, dus vier keer per schooljaar. Op dat rapport staat voor alle vakken het gemiddelde cijfer van de desbetreffende periode en het gemiddelde over het hele jaar tot op dat moment. Op het laatste rapport staat het afgeronde cijfer over het hele jaar en aan de hand daarvan wordt bepaald of een leerling wordt bevorderd. De cijfers zijn ook altijd te vinden op Magister.

Verschillende keren per jaar houden docenten en/of mentoren oudergesprekken om over de behaalde resultaten te praten.

De leerlingen in de overige klassen krijgen alleen een eindrapport.

Eindcijfers

Aan het eind van een cursusjaar wordt een leerling op grond van het laatste rapport wel of niet bevorderd naar een volgend leerjaar. De cijfers op het rapport zijn niet allemaal op dezelfde manier tot stand gekomen. Er zijn jaarcijfers die via verschillende methoden berekend worden.

Klik hieronder voor de documenten rond de verschillende overgangsnormen: