Zorgplan

Zorgplan

De begeleiding van leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgt onze speciale aandacht. We bieden specifieke begeleiding voor leerlingen met leerproblemen en motorische of sociaal-emotionele problemen. In het zorgplan leest u hoe wij dit organiseren.