Leermiddelen

Leermiddelen

Leermiddelen

De school biedt leerlingen de mogelijkheid lesboeken zonder kosten via het leermiddelenfonds te ontvangen. Slechts enkele zaken die door school worden geleverd, zoals een rekenmachine en een tekenetui, zullen in rekening worden gebracht. Daarnaast moeten sommige artikelen zelf worden aangeschaft. Die staan hieronder vermeld.

Deelname aan het leermiddelenfonds is niet verplicht, maar afgaande op de ervaringen van de afgelopen jaren gaan we er van uit dat iedereen gebruik maakt van het leermiddelenfonds. Mocht u toch geen gebruik willen maken van het leermiddelenfonds dan kunt u hieronder een afmeldformulier downloaden.

Uitleenreglement

Leermiddelen per leerjaar 2022-2023

Leermiddelen per leerjaar 2023-2024

Afmeldformulier (eerst downloaden)

Afbestellijst leermiddelen

Inleverbrief niet-examenleerlingen

Inleverbrief examenleerlingen

Brief zomerpost

Overzicht artikelen die de leerling zelf aan moet schaffen

 

Vragen?

Heeft u vragen over het leermiddelenfonds, stuur ons dan een mail.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl