LESTIJDEN

Lestijden

Elke les duurt precies een uur. Lekker overzichtelijk. Alleen op dinsdag (en sommige speciale dagen) hebben we een 50-minutenrooster. Die dag ben je dus wat eerder vrij. Ben je brugklasser, dan heb je sowieso nooit na het zesde uur les.

Lesuitval

Als een docent ziek is of als er bijzondere omstandigheden zijn, kunnen lessen uitvallen. De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 gaan dan naar lokaal 218a of 218b. Onder toezicht van een lesassistent werk je aan huiswerk.

Ben je leerlingen van de bovenbouw dan ga je bij lesuitval naar de mediatheek of de stille werkruimte. Daar kun je zelfstandig kunnen werken. Dankzij de werkwijzers kunnen leerlingen altijd effectief bezig zijn. Je huiswerk verschuift automatisch naar de volgende les.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl