LESTIJDEN

Lestijden

We hanteren momenteel alleen een rooster van 50 minuten. 

Het 40 minuten rooster wordt gehanteerd wanneer er klassenbesprekingen zijn, zoals bijvoorbeeld rapportvergaderingen. Dit staat aangegeven in de jaaragenda.

Lesuitval

Als een docent ziek is of als er bijzondere omstandigheden zijn, kunnen lessen uitvallen. De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 worden dan in het lokaal waar ze les zouden hebben opgevangen en onder toezicht van een lesassistent werken zij aan hun huiswerk.

Ben je leerlingen van de bovenbouw dan kun je bij lesuitval naar de mediatheek of de stille werkruimte. Daar kun je zelfstandig werken. Dankzij de werkwijzers kunnen leerlingen altijd effectief bezig zijn. Je huiswerk verschuift automatisch naar de volgende les.