U-talent

U-talent: beter voor bèta

U-Talent wil de kwaliteit van het bèta- en techniekonderwijs in havo en vwo verhogen om daarmee een goede overgang naar het hoger onderwijs te creëren. Het Willem de Zwijger College is actief binnen het samenwerkingsverband U-talent.

U-Talent is een activiteitenplatform voor alle betrokkenen: leerlingen, bètadocenten, docenten van hogeschool en universiteit, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Samenwerking met universiteiten

In U-Talent werken de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Willem de Zwijger College samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen worden getraind in innovatieve onderwijsmodules.

Jaarlijks gaan leerlingen naar Utrecht om daar op de Hogeschool of op de Universiteit boeiende en leerzame workshops te volgen. Zo gaat de derde klas havo als onderdeel van E&T naar Make Your Future. Dat is een workshop die laat zien hoe de verschillende bètastudierichtingen op het hbo werken. Verder gaan vanuit de hele bovenbouw leerlingen naar workshops met uitdagende onderwerpen als het bouwen van robots en het kraken van codes. Ook genetische modificaties, magneetvelden, vloeistoffen en quantummechanica komen aan bod.

Met U-talent biedt het Willem de Zwijger College leerlingen op alle niveaus de mogelijkheid uitdagingen aan te gaan om extra talenten te ontwikkelen en uit te bouwen.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl