U-talent

U-talent: beter voor bèta

U-Talent wil de kwaliteit van het bèta- en techniekonderwijs in havo en vwo verhogen om daarmee een goede overgang naar het hoger onderwijs te creëren. Het Willem de Zwijger College is actief binnen het samenwerkingsverband U-talent.

U-Talent is een activiteitenplatform voor alle betrokkenen: leerlingen, bètadocenten, docenten van hogeschool en universiteit, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Samenwerking met universiteiten

In U-Talent werken de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Willem de Zwijger College samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen worden getraind in innovatieve onderwijsmodules.

Jaarlijks gaan leerlingen naar Utrecht om daar op de Hogeschool of op de Universiteit boeiende en leerzame workshops te volgen. Zo gaat de derde klas havo dit jaar als onderdeel van HaCo E&T naar Make Your Future. Dat is een workshop die laat zien hoe de verschillende bètastudierichtingen op het hbo werken. Verder gaan vanuit de hele bovenbouw leerlingen naar workshops met uitdagende onderwerpen als het bouwen van robots en het kraken van codes. Ook genetische modificaties, magneetvelden, vloeistoffen en quantummechanica komen aan bod.

Met U-talent biedt het Willem de Zwijger College leerlingen op alle niveaus de mogelijkheid uitdagingen aan te gaan om extra talenten te ontwikkelen en uit te bouwen.

Voor meer informatie ga naar: u-talent.nl/voor-ouders

Internationaal leren

UNESCO is een organisatie van de Verenigde Naties. Zij wil vrede voor iedereen, overal ter wereld. En leerlingen in alle landen helpen daaraan mee. De UNESCO heeft zeventien doelen bedacht om van de wereld een betere plek te maken. Daar ga je nog een hoop over horen. Zoals mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Dat zijn nu nog moeilijke woorden, over een jaar zijn ze voor jou gesneden koek.

Je gaat ontdekken hoe je zuinig kunt zijn op elkaar én op de natuur. Want we willen de aardbol net zo mooi achterlaten als wij haar hebben aangetroffen. Dit past ook zo mooi bij onze eigen protestants-christelijke wortels. Leuk om erover te leren!

Hoe je merkt dat je op een UNESCO-school zit?

  • Via het platform eTwinning kom je in contact met leerlingen van scholen in het buitenland. Om bijvoorbeeld gezamenlijk aan opdrachten te werken. Maar ook om leuke contacten te maken.
  • Je kan op reis naar Ghana waar je met je eigen ogen gaat zien hoe belangrijk al die UNESCO-doelen echt zijn.
  • De school doet mee aan het Erasmus PlusProject Co-Pilots. Een internationale uitwisseling met leerlingen uit Turkije, Hongarije, Italië en Spanje.
  • Je doet mee aan talloze UNESCO-projecten. En in het vak wereldburgers bedenk je een eigen project dat past bij de zeventien UNESCO-doelen.
  • Je gaat een tijdschrift maken over één of meer van de UNESCO-doelen.
  • Je bezoekt voor het project Jong ontmoet oud mensen die in een verzorgingstehuis wonen, je gaat met ze op stap naar het theater, maakt plezier en bezorgt ze de middag van hun leven.
  • Je zamelt geld en etenswaren in voor de voedselbank in Bussum.
  • Je gaat ideeën bedenken om onze eigen leefomgeving schoon te houden.

UNESCO staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.