Overleg en medezeggenschap

Diverse overlegorganen

Goed overleg met leerlingen, ouders en medewerkers vinden we belangrijk. Op het Willem zijn de volgende overlegorganen actief:

Medezeggenschapsraad (MR)

Docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders kunnen deelnemen aan de MR van de fusieschool waar het Willem de Zwijger College – samen met de Vitusmavo en het Montessori Lyceum – onderdeel van is. De MR bespreekt het beleid van de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.

Ouderraad (OR)

De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten zoals de beroepenvoorlichting, maar is ook ‘sparring partner’ van de directie. De gegevens van de ouderraad staan op de website.

Leerlingenraad (LR)

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt periodiek onder leiding van een docent. Leerlingen van de leerlingenraad kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan sollicitatieprocedures.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl