Aanmelden vanuit buitenland

Aanmelden vanuit buitenland

Als u vanuit het buitenland komt en u wilt uw kind aanmelden op onze school dan is het handig om eerst contact op te nemen met de betreffende afdelingsleider. Hij of zij kan u informeren welke eisen er zijn voor toelating en welke documenten overhandigd moeten worden.