Oog voor talenten

Het Willem heeft het: oog voor talenten

Top 5 van de voordelen die je daaraan hebt
  • Door onze aanpak kun je al je talenten ontdekken en ontplooien.
  • Je leert hogere cijfers halen en beter samenwerken.
  • We hebben een arsenaal aan extra uitdagingen voor je.
  • Je ontwikkelt een lerende houding voor het leven.
  • Je krijgt extra voorbereiding op je vervolgopleiding.

Met oog voor jouw talent

Het Willem de Zwijger College staat aan de basis van je lerende leven. Je kunt bij ons gymnasium, atheneum en havo doen. Je groeit, gaat je ontwikkelen, de wereld beter begrijpen, grote keuzes maken. Je maakt vrienden voor het leven en veel plezier. Het is de tijd van je leven.

We bieden je kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat betekent dat we er alles aan doen om jou te laten slagen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld 100% van onze examenleerlingen van het gymnasium, 93% van het atheneum en 95% van de havo geslaagd. Elke jaar weer is deze score bij ons hoger dan (of gelijk aan) elke andere school in de regio. Daar zijn we hartstikke trots op.

Je groeit in de lengte en de diepte

We zien het als onze opdracht jou in de gelegenheid te stellen je te ontplooien. Daarom houden we rekening met wie jij bent. We leren je kritisch in de samenleving te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en anderen. We helpen je een lerende houding te ontwikkelen en we bereiden je voor op een vervolgopleiding.

We zijn voor iedereen een veilige school. Leerlingen met diverse achtergronden kunnen bij ons in een fijne sfeer samen leren en samen werken aan hun toekomst.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl