Versterkt talenonderwijs

Versterkt talenonderwijs

’t Willem heeft gekozen voor versterkt talenonderwijs in plaats van tweetalig onderwijs. Bij tweetalig onderwijs krijg je les in een taal die voor leerling en docent vreemd is en dat gaat ten koste van het taalonderwijs binnen het vak.

In het versterkt talenonderwijs krijg je les in een vreemde taal van docenten die daar in gespecialiseerd zijn. Soms zelfs van ‘native speakers’, die je in hun moedertaal benaderen en onderwijzen. Op die manier kun je snel en goed de vreemde taal beter leren spreken, schrijven en lezen zonder dat dit het onderwijs van de andere vakken in de weg zit.

Cambridge Engels

Belangrijk is om onze leerlingen goed voor te bereiden op een internationale samenleving. Daarom besteden we veel aandacht aan het Engels. Uniek is dat het Willem als één van de weinige scholen in Nederland officieel erkend is als Cambridge Preparation Centre. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen extra Engels en op het vwo krijgen leerlingen vanaf de brugklas Cambridge Engels. Voor havo 4 en 5 leerlingen is er ook de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen als die vooraf tenminste een goed cijfer voor Engels halen en slagen voor een voorbereidend examen. Het Cambridge Certificate bereidt leerlingen voor op een studie aan een buitenlandse universiteit of een Engelstalige studie aan een Nederlandse universiteit.

Wat is het verschil tussen regulier Engels en Cambridge Engels?

Regulier Engels biedt alle vaardigheden aan zoals grammatica, vocabulaire en literatuur. Het Cambridge Engels bereid je voor op de Cambridge examens met de nadruk op: reading, writing, speaking, listening and use of English.

Welke Cambridge examens zijn er?

Er zijn er vijf. Oplopend in niveau:
  • KET
  • PET
  • First
  • Advanced
  • Proficiency

Hoe is het Cambridge Engels georganiseerd?

In de atheneum- en gymnasiumbrugklassen worden het regulier Engels en de examentraining voor de Cambridge-examens, geïntegreerd aangeboden. Voor de havoleerlingen begint die examentraining in de tweede klas. Alle atheneum- en gymnasiumleerlingen kunnen naar keuze, vanaf de brugklas deelnemen aan één van de vijf verschillende niveaus van de Cambridge-examens, namelijk het KET, het PET, First, Advanced of Proficiency. Dit is afhankelijk van het bereikte niveau van de leerling. De meeste leerlingen bereiken in het eerste leerjaar het KET-niveau, in het tweede leerjaar het PET-niveau en in het derde leerjaar het First-niveau. Afhankelijk van het behaalde niveau kunnen Havoleerlingen vanaf het tweede leerjaar deelnemen aan één van de vijf Cambridge-examens.

Alle leerlingen krijgen de unieke kans om individueel gericht Cambridge Engels te leren en daarin het hoogst haalbare niveau te halen.

Hoe staat Cambridge Engels op het rooster?

Op het rooster voor brugklassers van het gymnasium en atheneum staat dat er Cambridge Engels wordt gegeven. Het reguliere Engels en het Cambridge Engels worden dan geïntegreerd gegeven. Bij de gemengde brugklas staat regulier Engels op het rooster.

Hebt u nog vragen? De docenten Engels staan u graag te woord.