Versterkt talenonderwijs

Versterkt talenonderwijs

’t Willem heeft gekozen voor versterkt talenonderwijs. Bij verstrekt talenonderwijs (VTO): schenkt een school voor voortgezet onderwijs EXTRA aandacht aan taalonderwijs. Denk aan Goethe examens, Duits, Cambridge Engels, Spaans, Delf voor Frans.

Cambridge Engels

Belangrijk is om onze leerlingen goed voor te bereiden op een internationale samenleving. Daarom besteden we veel aandacht aan het Engels. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen extra Engels en op het vwo krijgen leerlingen vanaf de brugklas Cambridge Engels. Voor havo 4 en 5 leerlingen is er ook de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen als die vooraf tenminste een goed cijfer voor Engels halen. Het Cambridge Certificate bereidt leerlingen voor op een studie aan een buitenlandse universiteit of een Engelstalige studie aan een Nederlandse universiteit.

Wat is het verschil tussen regulier Engels en Cambridge Engels?

Tijdens de reguliere lessen Engels worden de leerlingen voorbereid op de Nederlandse examens havo en vwo. We besteden aandacht aan de vier vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren), de ondersteunende vaardigheden (woordenschat, grammatica en uitspraak), literatuur en interculturele competenties. Regulier Engels biedt alle vaardigheden met aan zoals grammatica, vocabulaire en  literatuur.

De lessen Cambridge Engels bereiden leerlingen voor op de Cambridge English Qualifications, examens Engels voor algemene doeleinden, hogere opleidingen, zakelijke doeleinden. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren, en de ondersteunde vaardigheden woordenschat en grammatica.   

Welke Cambridge examens zijn er?

ER ZIJN ER VIJF. OPLOPEND IN NIVEAU:

  • KET
  • PET
  • First
  • Advanced
  • Proficiency

Hoe is het Cambridge Engels georganiseerd?

In de onderbouw wordt het regulier Engels en de examentraining voor de Cambridge-examens, geïntegreerd aangeboden. Voor de leerlingen begint die examentraining in de tweede klas. Alle leerlingen kunnen naar keuze deelnemen aan één van de vijf verschillende niveaus van de Cambridge-examens, namelijk het KET, het PET, First, Advanced of Proficiency. Dit is afhankelijk van het bereikte niveau van de leerling. De meeste leerlingen bereiken in het eerste leerjaar het KET-niveau, in het tweede leerjaar het PET-niveau en in het derde leerjaar het First-niveau.

Het Willem biedt gepersonaliseerd onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van de leerling.

Hoe staat Cambridge Engels op het rooster?

Op het rooster staat dat er Cambridge Engels wordt gegeven. Het reguliere Engels en het Cambridge Engels worden dan geïntegreerd gegeven.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl