ANTI-PESTPROTOCOL

Pesten is naar

Niet alleen voor degene die gepest wordt, maar de hele school en alle leerlingen hebben er direct of indirect last van. Want het beïnvloedt de sfeer. Dat willen we niet.

We willen een veilige school zijn waar elke leerling zich welkom voelt. Dat zijn we nu. En dat willen we graag blijven. Help je mee?

Wat is pesten?

Bij pestgedrag worden leerlingen regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd. Om dit aan te pakken hebben we een pestprotocol en een anti-pestcoördinator.

Met deze link kun je ons pestprotocol downloaden

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl