CORONA NIEUWS

Maatregelen mondkapjes

NIEUWS
10-10-2020

Bussum, 9 oktober 2020

Betreft: update COVID-19 en mondkapjes

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Op de valreep van de herfstvakantie, informeer ik jou en u graag over enkele zaken die de school betreffen.

Hoe gaat het?

Zoals je en u weet, zijn we de laatste drie dagen voor de herfstvakantie noodgedwongen overgeschakeld op online-onderwijs. Wij hopen dat wij hiermee een bijdrage hebben geleverd aan het voorkomen van besmettingen.

Onze leerlingen kunnen in de komende tijd zelf verdere verspreiding van het virus voorkomen. Ik wil hen meegeven: vraag jezelf af of het op dit moment wel zo verstandig is om met veel vrienden en bekenden tegelijk af te spreken. We weten dat het in dit soort omstandigheden vaak fout gaat. Blijf alsjeblieft voorzichtig. In lang niet alle gevallen is een besmetting te voorkomen, maar sommige dingen kun je nu maar beter even niet doen, hoe jammer en vervelend dat ook is.

School weer open

We gaan ervan uit dat de school de maandag na de herfstvakantie weer kan worden geopend. Mocht dit niet zo zijn, dan informeer ik je hierover in de vakantie. Dus: als je niks hoort, ga je maandag 19 oktober gewoon naar school.

In verband hiermee heb ik nog wel een belangrijk verzoek: blijkt in de herfstvakantie dat je positief bent getest, laat dit dan weten aan je teamleider door hem of haar een mail te sturen. (Dus: Kees Hasenaar (k.hasenaar@wdz.nl), Petra Blijleven (p.blijleven@wdz.nl) of Frank Helsloot (f.helsloot@wdz.nl).) Wij hopen natuurlijk dat niemand meer besmet raakt, maar mocht dit wel zo zijn, dan willen we dit graag meteen weten, zodat wij kunnen bedenken hoe we hiermee het beste om kunnen gaan.

Mondkapjes

Er is deze week overleg geweest binnen het centrale managementteam van het SIVOG. In dit managementteam zitten de bestuurder van het SIVOG, de rectoren van het Willem de Zwijger College en het Vituscollege en de directeur van de Vitusmavo. Wij hebben ook overlegd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin leerlingen, ouders/verzorgers en personeel van de drie scholen zitting hebben. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor iedereen veiliger en duidelijker is om het gebruik van mondkapjes in de gangen en de aula van de school vanaf na de herfstvakantie te gaan verplichten. Dat betekent dat vanaf maandag 19 oktober iedereen in de gangen en de aula van de school een mondkapje móet dragen. Je wordt geacht je mondkapje ook te dragen in de les bij bepaalde praktijksituaties. Je docent zal je hierover meer vertellen.

Als het nodig is, zullen we handhaven op de mondkapjesplicht. De leerlingen wil ik vragen: draag alsjeblieft een mondkapje, ook zonder dat het je wordt gevraagd en ook als je het er niet mee eens bent. Iedere medewerker van de school loopt dagelijks tussen honderden leerlingen. Sommigen van deze medewerkers behoren zelf tot een kwetsbare groep of verzorgen bijvoorbeeld hun oude vader of moeder. Zij komen allemaal dagelijks naar school. Je helpt hen geweldig door je mondkapje te dragen.

Het is de bedoeling dat je vanaf maandag 19 oktober met je eigen mondkapje naar school komt. Je krijgt in die week een wasbaar mondkapje van de school. Mocht je vanaf dan op school komen en je mondkapje zijn vergeten, dan zul je worden gevraagd om terug naar huis te gaan om er eentje op te halen. Woon je erg ver van school, dan kunnen we voor een keertje een uitzondering maken en krijg je een wegwerpmondkapje van ons. We snappen dat iedereen er nog even aan moet wennen, maar als je na de eerste week weer naar huis moet omdat je jouw mondkapje bent vergeten, zul je de gemiste schooltijd moeten inhalen.

Roostering periode 2

In periode twee wordt de manier van roostering van de eerste periode voortgezet, zodat er mogelijkheden zijn voor herstelactiviteiten en inhaaltoetsen.

Afdelingsleiders

Eerder berichtte ik al dat onze collega Frank van de Riet ziek is. Toen hij ziek werd, is zijn werk herverdeeld over de overige afdelingsleiders. Nu het ernaar uitziet dat Frank van de Riet niet snel zijn werkzaamheden kan hervatten, hebben we ervoor gekozen op tijdelijke basis een nieuwe afdelingsleider aan te stellen. Zijn naam is Dick Middelhoek. Hij is drie a vier dagen per week op het Willem. Op de dinsdag na de herfstvakantie begint hij met zijn werkzaamheden. Hij houdt zich bezig met VWO 4, 5 en 6. Dick Middelhoek zijn vaste werkplek is op de tweede verdieping in dezelfde kamer als Petra Blijleven.

Tot slot

Voor nu rest mij jou en u een fijne en gezonde herfstvakantie toe te wensen. Mocht je of u nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor.

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels

rector

Coronabrief 6 oktober 2020 ouders en leerlingen

NIEUWS
06-10-2020

Brief 6 oktober 2020 ouders en leerlingen

Klik hier om de brief te lezen >>>

Nieuwe maatregelen ivm corona

NIEUWS
02-10-2020

Betreft: mondkapjes
Bijlage: Beslisboom SIVOG

Bussum, 2 oktober 2020

Beste ouder of verzorger,

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat er de afgelopen dagen veel is gesproken en geschreven over mondkapjes. Met deze brief wil ik u laten weten hoe onze school daarin staat en wat dit voor uw zoon of dochter betekent.

Tot nu toe was het standpunt: mondkapjes zijn niet nodig, maar het mag wel. De situatie is echter veranderd en verandert nog steeds. Het aantal besmettingen in de samenleving en ook op scholen neemt toe, evenals het aantal docenten en leerlingen dat in quarantaine is of niet naar school komt vanwege klachten die op corona wijzen. Sinds deze week geldt vanuit het kabinet het dringende advies in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De VO-raad – onze branche-organisatie – heeft inmiddels ditzelfde standpunt.

Zodoende hebben wij besloten het dringende advies van de overheid te volgen en vragen wij onze leerlingen om vanaf maandag 5 oktober in de gangen en tijdens de pauzes een mondkapje te dragen. Dit wordt ook aan de medewerkers gevraagd. In overleg met de GMR (medezeggenschap) wordt volgende week nagegaan of we na de herfstvakantie het dragen van mondkapjes dringend blijven adviseren dan wel overgaan tot verplichting ervan.

Tot slot: als bijlage bij deze brief stuur ik u een handige ‘beslisboom’ aan de hand waarvan u samen met uw zoon of dochter kunt bepalen of hij of zij naar school kan gaan of niet. Ik hoop natuurlijk dat u deze niet nodig hebt, omdat bij u thuis iedereen helemaal gezond blijft, maar mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan is het handig om deze bij de hand te hebben.

Tot slot wens ik u een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels

rector

Brief aan ouders en leerlingen 28-09-2020

NIEUWS
28-09-2020

Brief aan ouders en leerlingen 28 september 2020

Klik hier om de brief te lezen >>>

Brief gericht aan alle leerlingen en ouders van het Willem.

NIEUWS
31-08-2020

Brief over Corona

Hieronder een link naar de brieven gericht aan alle leerlingen en aan alle ouders van het Willem.

Brief ouders

Brief leerlingen

Corona-maatregelen

NIEUWS
24-08-2020

Brief

Betreft: corona-maatregelen

Download hier de brief >>>