CORONA NIEUWS

Richtlijnen corona

INFORMATIEBRIEVEN
11-03-2021

Betreft: Richtlijnen

U kunt hier richtlijnen downloaden >>>

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld die als leidraad gebruikt kan worden voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl

Brief 8 maart. Betreft: Stand van zaken: coronavirus

INFORMATIEBRIEVEN
08-03-2021

Brief 8 maart 2021. Betreft: Stand van zaken: coronavirus

U kunt de brief hier downloaden >>>

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl

Brief 5 maart 2021. Betreft: rooster

INFORMATIEBRIEVEN
05-03-2021

Brief 5 maart 2021. Betreft: rooster

U kunt de brief hier downloaden >>>

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl

Brief 24 februari 2021. Betreft: ons onderwijs in de komende tijd

INFORMATIEBRIEVEN
24-02-2021

Brief 24 februari 2021. Betreft: ons onderwijs in de komende tijd

U kunt de brief hier downloaden >>>

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl