Nieuwsbrief september 2022

SEPTEMBER 2022

Voorwoord Joyce Doeze Jager

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

De eerste schoolweken zitten erop en we mogen constateren dat iedereen inmiddels gewend is aan de nieuwe situatie op onze locatie. De introductieweek met allerlei sportieve activiteiten ligt alweer achter ons en nu zijn we alweer een aantal weken volop bezig met de invulling van het lesprogramma.  We starten ons schooljaar met een nieuwe samenstelling van ons management team. In het kort stel ik hen aan u voor!

Joyce Doeze Jager
conrector a.i. Willem de Zwijger College

Jan Adels, rector

Ik ben sinds ruim 2 jaar rector van het Willem de Zwijger College. Dat betekent – kort gezegd – dat ik verantwoordelijk ben voor de school. Ik heb gekozen voor het Willem, omdat er echt iets te doen was. Hiervoor was ik zes jaar directeur van een school in de gemeente Edam-Volendam. Ooit ben ik mijn onderwijsloopbaan begonnen als leraar Nederlands.

Ik woon in een oude kerk in Wormerveer. Ik heb twee volwassen kinderen die al een tijdje het huis uit zijn en ook al een baan hebben. Ik hou van Bach, Joy Division, Johannes Vermeer, Jan Schoonhoven, Simon Vestdijk en John Coetzee.

Joyce Doeze Jager, conrector a.i.

Ik werk nu alweer 1 jaar op het Willem en ik moet zeggen, nog steeds met heel veel plezier.

Het Willem is met name een veel grotere school dan de vorige school waar ik werkte. Daardoor is er uiteraard een andere dynamiek, er gebeurt gewoon meer hier. En waar ik werkte in Den Haag, ja dat is ook weer anders, stad versus dorp. En dat is wel bijzonder, ook al is de school groter, iedereen kent elkaar hier, dat geeft een bijzondere saamhorigheid.

Ik werk al 18 jaar in het onderwijs en werken met pubers blijft leuk. Fijn van het Willem is dat de school een grote betrokkenheid heeft van collega’s, ik merk dat er veel initiatief is om leuke dingen te doen met elkaar.

 Ik heb in Leiden Biomedische wetenschappen gestudeerd en vond met name wiskunde en biologie heel interessant. Maar gaandeweg, na veel onderzoek in het lab, miste ik toch het sociale aspect. Ik heb daarom na mijn studie de 1e graads biologie gehaald en ben als docent gaan werken. Ik was toen pas 23 jaar en ik vond het werken als docent heerlijk om te doen. Daarna ben ik doorgegroeid, kwamen andere zaken op mijn pad.

Ik woon in Den Haag, ben getrouwd en heb twee zoons. Ik ben sportief, ik hockey en loop hard, ik speel piano, hou van reizen en het goede leven. Per slot van rekening kom ik uit Brabant!

Lynda Rabbah, afdelingsleider havo 2 en 3, vwo 2 en vwo 3

Ik werk sinds november 2021 op het Willem als afdelingsleider. Eerst voor havo 2 en havo 3 en dit schooljaar met vwo 2 en vwo 3 erbij. Dat brengt met zich mee dat ik nu verantwoordelijk voor het reilen en zeilen ben van de gehele onderbouw. Daarbij moet je denken aan beleid, organisatie, leidinggeven aan de collega’s van het onderbouwteam, mentoren en leerlingen van de onderbouw. Een uitdagende taak!

Ik werk nu 14 jaar voor Volant, eerst op het Vituscollege en nu op het Willem. Ik heb de overstap gemaakt omdat ik graag een actieve bijdrage wil leveren aan de uitdagingen die het Willem heeft. En het bevalt mij goed op het Willem: het is een dynamische omgeving, met fijne collega’s en… geen dag is hetzelfde.

Ik ben woonachtig in Bussum, ben getrouwd en heb 3 kinderen (in de leeftijd van 5, 15, 17). Ik vind het belangrijk om tijd door te brengen met mijn gezin/familie en heerlijk om met het gezin op vakantie te gaan. Als sport mag ik graag hardlopen. Ik doe dan ook graag mee met het team van Volant aan de City Run in Hilversum.

Bert Tijhuis, afdelingsleider a.i.  vwo 4 en havo 4 en havo 5

Sinds 2016 werk ik als interim-manager in het onderwijs. De opdrachten die ik sindsdien krijg zijn zeer divers en door die afwisseling blijf ik mijn werk heel uitdagend en vooral leuk vinden. Mijn voorkeur gaat ernaar uit om in het middenmanagement te werken, omdat je dan zowel veel contact met leerlingen, ouders en de werkvloer hebt, als met de directie. Zo beschik je sneller over de relevante informatie en leer je de school snel beter kennen.

Na in 1987 gestart te zijn als L.O.-docent ben ik daarnaast in 1994 onderwijsmanagement gaan studeren. Zo kon ik steeds meer voor de schoolleiding gaan doen, maar na de tweede knieoperatie was het in 1999 beter om iets anders te gaan doen. Dat werd opleidingsadviseur bij de makelaarsvereniging NVM. Dat heb ik tot 2002 gedaan, maar toen had ik toch heimwee naar het onderwijs. De levendigheid van een school past mij beter. Als rector van Luzac College Hilversum kreeg ik een nieuwe kans. Dat verliep erg goed en in 2008 ben ik de interne interimmer geworden, met als taak vestigingen te starten of bij een specifiek probleem te helpen.

In 2016 besloot ik dat ik dat ook in het reguliere onderwijs kon doen. Op alle scholen waar ik kom zie ik hardwerkende collega’s, die goeie ideeën hebben, mooie dingen doen en enorm hun best doen om hun leerlingen succes te laten beleven. Dat is op het Willem zeker het geval! Ik reisde voorheen het hele land door, waardoor ik het nu des te meer waardeer dat ik vanuit mijn woonplaats Hilversum zo vlot op het Willem ben.

De opdracht voor leerlingen is lastig. De manier waarop zij informatie verwerken is anders geworden door het toegenomen beeldschermgebruik, terwijl de toetsing en examens in het Nederlandse onderwijs vrijwel hetzelfde zijn gebleven. Daarnaast worden ze veelal opgevoed met het idee dat zij gelukkig moeten zijn en dat ze alles kunnen worden wat ze willen, terwijl dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is. Mijn eigen kinderen zijn volwassen en hebben beide een leuke baan, die ze met hard werken hebben weten te verwerven. Want dat is in mijn ogen de basis voor succes; aan talent heb je niks als je niet bereid er met hard werken iets mee te doen. In sporttermen; ook Messi moet iedere dag hard trainen.

In de strijd tegen de zwaartekracht leef ik me graag uit op de spinning-bike, schaatsplank of crosstrainer, ga ik in de zomer golfen met mijn vrouw en schaats ik in de winter bij schaatsvereniging GHV. De strijd is nog niet beslist….

Kees Hasenaar, afdelingsleider vwo 5 en vwo 6

Ik werk al 12,5 jaar op het Willem. Naast mijn rol als afdelingsleider geef ik nog biologie aan 6 vwo. Ik vind het superfijn om deze twee rollen te mogen combineren.

Na mijn opleiding Nieuwe Leraren Opleiding (NLO) Biologie afgerond te hebben ben ik niet in het onderwijs terechtgekomen maar in het bedrijfsleven gaan werken. Ik heb daar ruim 18 jaar gewerkt. In 2010 heb ik een bewuste overstap gemaakt naar het onderwijs.

Om een goede overstap te kunnen maken naar het onderwijs wilde ik hierover heel graag eens met iemand binnen het onderwijs van gedachte wisselen. Ik had wel mijn bevoegdheid maar nog niet zo heel veel ervaring.  Omdat ik zelf op het Willem gezeten heb was het erg makkelijk om contact te leggen met de toenmalige rector van het Willem. Na een gesprek met hem in februari 2010 kreeg ik de kans om tijdelijk een collega te vervangen en zo mijn ervaring in lesgeven te vergroten. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen, ben niet meer weggegaan en werk nu nog steeds met heel veel plezier op het Willem. In 2019 ben ik naast lesgeven gestart als afdelingsleider vwo 1, 2 en 3 en sinds dit schooljaar dus in mijn nieuwe rol.  Voor mij is het Willem een school waar fijne collega’s werken die echt een onderwijshart hebben. Er wordt op het Willem veel meegedacht en gedaan voor onze leerlingen.  Dat vind ik belangrijk maar ik merk ook dat dit soms een spagaat met de mogelijkheden binnen de organisatie tot gevolg heeft en daar is niemand bij gebaat. We zullen dus vaker in gesprek moeten zijn met onze leerlingen waarom dingen niet kunnen of gaan zoals ze gaan. Dat is niet erg maar geeft juist een extra dimensie aan ons werk.

Ik ben getrouwd en woon in Muiden. Ik kom zoveel als mogelijk lekker op de fiets naar school.  Naast school besteed ik veel tijd aan muziek. Ik speel trompet en oefen zeer regelmatig, daar kan ik heerlijk mijn energie in kwijt.

Grote Avond

Het schooljaar is nog maar net begonnen en de eerste groep leerlingen is al gestart met de repetities voor de Grote Avond. Een enthousiaste groep repeteert elke vrijdag middag voor de musical “Geslaagd”. Op 20 en 21 februari 2023 voeren wij deze musical op in Spant! Bussum. Een hele mooie ervaring voor onze leerlingen om zich van hun creatieve kant te laten zien en om te mogen optreden in een echt theater. Noteert u alvast de datum? Voor iedereen die meedoet aan de productie (dat zijn elk jaar een kleine 100 leerlingen voor en achter de schermen) is het natuurlijk leuk als er veel mensen komen kijken.

Willem 100 jaar – reünie op 19 november 2022

Op zaterdag 19 november a.s. is het, na de noodgedwongen uitstellen, eindelijk zo ver! Wij kijken uit naar de lang verwachte reünie van het Willem de Zwijger College 100 jaar.

Vanaf 14.00 uur ontvangen wij de oud- en huidig medewerkers
Vanaf 15.00 uur zijn alle oud-leerlingen van harte welkom.
Rond 21.00 uur sluiten we de reünie.

We maken hier gezamenlijk een top evenement van met mooie activiteiten en feestelijkheden. Naast “het feest der herkenning” en de meet and greet met oud-docenten, medewerkers en leerlingen zorgen we voor muzikale omlijsting, drankjes en naar keuze een broodje of buffet.

Voor de reünie kunt u zich aanmelden op onze reünie-website www.reuniewillemdezwijger.nl.

Hoe meer zielen , hoe meer vreugd , dus mocht u mensen in uw omgeving kennen die zich nog niet aangemeld hebben, zegt het voort.

Cursus inleiding filosofie voor ouders door Paul Hirsch

Op verzoek van ouders van het Willem wil ik graag als docent filosofie de draad weer oppakken en dit najaar/winter een cursus inleiding in de filosofie verzorgen. Het is een inleiding, waarbij de lesstof van onze leerlingen het uitgangspunt zal zijn. Ouders kunnen zo inzicht krijgen in de filosofie die wij onze leerlingen aanbieden en met hun dochter/zoon het filosofische gesprek aangaan.

 

De cursus inleiding in de filosofie wordt op 6 avonden van twee uur gegeven. Ik gebruik het filosofieboek van de leerlingen “Leren filosoferen voor de tweede fase” zodat ouders zich kunnen inlezen. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het eindexamenonderwerp “ Het goede leven & de vrije markt” dat tot en met 2023 het onderwerp van het eindexamen filosofie op het VWO is.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur op het Willem de Zwijger College. De data zijn 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari en 7 februari. De lessen worden gegeven in de vorm van een hoorcollege waarbij de inbreng en actieve bijdrage van de cursisten in hoge mate gewenst is. Naast theorie zal ik ook aandacht aan praktische filosofie besteden. Ik denk dan met name aan het ‘Socratisch gesprek’. Het aantal cursisten is beperkt tot maximaal 25. De kosten voor deze 6 lessen bedragen € 120,00. Meer inhoudelijke informatie vindt u op onze website bij laatste nieuws. Heeft u belangstelling? U kunt zich tot 1 november opgeven bij Paul Hirsch ph@mdw.wdz.nl

DNA lab

Afgelopen dinsdag 20 september was het reizend DNA lab de taal van de tumor weer bij ons op bezoek. Alle V6 leerlingen met biologie in hun pakket hebben dit practicum gevolgd. Een mooi voorbeeld van: “de wereld de school in”.

De inhoud van dit interessante practicum was:

Hoe kun je kanker het beste behandelen? Hoe ontstaat het eigenlijk? En is kanker erfelijk? Tijdens dit practicum isoleren leerlingen DNA en onderzoeken ze genen met een PCR en gelelektroforese. Zo ontdekken ze welke behandeling het best past bij de mutaties van een borstkankerpatiënt.

In dit practicum gaan leerlingen zelf aan de slag als DNA-onderzoeker. Een arts vraagt ze om het DNA-onderzoek van één van zijn patiënten uit te voeren. Het is de taak van de leerlingen om uit te zoeken welke fouten er in het DNA van de kankercellen van de patiënt zitten, zodat ze een advies aan de arts kunnen geven over de therapie op maat. Daarnaast ontdekken de scholieren of de kanker van deze patiënt erfelijk is.

Willem de Zwijger College

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405  HM  Bussum

t: (035) 692 76 00
e: info@wdz.nl

   

Gymnasium   |  Atheneum  |  Havo