HAVO

HAVO op het Willem de Zwijger

De havo hebben we afwisselende werkvormen en een goede aansluiting bij de belevingswereld van de leerling. De didactiek op de havo en de havo les  zijn onderscheidend. Het voordeel van een scholengemeenschap als het Willem is dat er verschillende schooltypen onder één dak aanwezig zijn. Ook na het eerste leerjaar blijven er genoeg mogelijkheden over om van het ene schooltype naar een ander over te stappen.

De havo didactiek

De havo didactiek sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen. Het maakt je verantwoordelijk voor je eigen keuzes en je krijgt wisselende werkvormen die je hierbij helpen. De didactiek is activerend en er is aandacht voor samenwerkend leren. Er wordt gewerkt in thema’s en vakoverstijgende projecten zoals Cross Your Borders, de Voedselbank en Veldwerk. Je werkt met verschillende activerende digitale media met behulp van Chromebooks.

De havo les

In de les werk je zelfstandig en individueel. De docent benaderd de leerlingen actief. Er wordt huiswerk gegeven dat actief wordt gebruikt in de les en deze wordt op een positief stimulerende manier gecheckt. Belangrijk is een fijn leerklimaat en het maken van complimenten maakt daar onderdeel van uit.

Het mentoraat

Tijdens het gehele leerjaar word je ondersteund door je mentor. Het mentoraat kent een thematische opbouw waarbij er ook aandacht is voor het gebruik van social media, pesten, alcohol en drugsgebruik en welzijn.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl