November 2022

NOVEMBER 2022

Voorwoord Joyce Doeze Jager

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste toetsperiode zit erop en de resultaten zijn inmiddels bekend gemaakt. De oudergesprekken zijn inmiddels gestart en aan de hand van leerlingbespreking.nl hebben de leerlingen een plan van aanpak geschreven. Dit vormt de basis voor het oudergesprek. Naast de resultaten van de toetsen, komen ook de onderwerpen welzijn, motivatie en inzet van de leerlingen aan bod. Deze gesprekken hebben als doel dat de leerling met hulp van de docenten en ouders zelf gaat nadenken over zijn eigen leerproces, zodat hij/zij een plan kan maken voor periode 2 waar hij zelf ook achter kan staan. Daarnaast heeft de eerste ouderresonance plaatsgevonden waarbij de afdelingsleiders en een aantal ouders van verschillende jaarlagen met elkaar praten over wat er speelt op onze school. Wij waarderen enorm dat er ouders zijn die hier tijd voor willen maken.

Tot slot, in deze Zwijgerpraat leest u over een aantal mooie initiatieven van onze school. Ik wens iedereen alvast een mooi Sinterklaas weekend!

Hartelijke groet,
Joyce Doeze Jager, conrector a.i.

Examen-kick-off

Op donderdag 24 november hebben we de bekende onderwijspsycholoog Steven Pont op het Willem te gast gehad. Alle examenkandidaten havo 5 en vwo 6 heeft hij samen met hun docenten aan het denken gezet. Want een examenjaar is voor iedereen speciaal en wordt ervaren als een grote opdracht, maar is alleen mooi als het tot succes leidt. Hoe gaan we dat samen voor elkaar krijgen? Nu we de eerste toetsweek achter de rug hebben vonden de afdelingsleiders het hoog tijd om puntjes op de i te gaan zetten.

Samen met Steven Pont hebben we gezocht naar een manier om iedereen in de “examenstand” te krijgen. Dat kan alleen als je de confrontatie met de uitdaging aangaat. Je moet er mee aan het werk, vandaar de workshop. Steven stelt dat je het examenjaar kunt zien als een periode van transitie naar een volgende fase. De stress en inhoud van alles rond het examen is een vorm van crisis, waar je doorheen moet om in de volgende fase te komen. De opdracht om dat tot een succes te maken is een gezamenlijk doel, waarbij iedere speler zijn bijdrage te leveren heeft. Een crisis is geen negatief fenomeen, maar juist positief als de volgende fase van een hoger niveau is dan de vorige.

De opdracht in de workshop was -met het gezamenlijke doel voor ogen- om samen te bepalen wat van wie is. Wat moet de leerling leveren, wat is van de docent, wat is van de ouders en wat is van ons samen? Hierover hebben eerst kleine groepjes leerlingen met een docent gefilosofeerd. Daarna is het een en ander aan een forum, bestaande uit 2 leerlingen, 2 docenten, een ouder en de rector, voorgelegd. Dit leverde een levendige discussie, maar zeker ook eensgezindheid over ieders bijdrage op.

We hebben stellig de indruk dat de leerlingen geïnspireerd de lessen hervat hebben. Daarnaast hebben we het signaal afgegeven en ontvangen dat het voor leerlingen enorm belangrijk is dat er naar hen geluisterd wordt, zodat we de samenwerking goed af kunnen stemmen. Daar gaan we op korte termijn een vervolg aan geven!

Snoeproute

In periode 2 pakken we het schoonhouden van onze “snoeproute” weer op. In het convenant met de gemeente Gooise Meren is afgesproken dat we als school een stukje Bussum adopteren en dit 1x per week schoon gaan houden. Het stukje Bussum wat we geadopteerd hebben is de route van school naar de Albert Heijn en deze route hebben we de “snoeproute” genoemd.

1x per week (in roulatie) gaat een mentor met zijn/haar mentorklas op pad en ruimt al het vuil, wat ze tegenkomen in de snoeproute, op. Daarvoor hebben we grijpers , vuilniszakken, handschoenen en hesjes (met daarop het logo van de school) beschikbaar. De mentor krijgt hulp van een docent die op het betreffende mentoruur een tussenuur heeft.

Big wheel theater – Meaning in de mud

Ook al is de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog voorbij, scholen blijven vragen stellen over deze periode in onze geschiedenis en deze workshop laat de relevantie voor de politiek van de 21e eeuw verontrustend duidelijk zien. Deze workshop, performance, voor leerlingen geeft een  ontroerend verslag van de oorlog. Niet alleen oorlogsdichters en andere kunstenaars komen aan bod, maar het geeft ook een bredere kijk op de culturele erfenis van de Eerste Wereldoorlog.

Deze schoolworkshop kijkt naar de manier waarop dichters, toneelschrijvers, kunstenaars en romanschrijvers 100 jaar geleden reageerden op de Eerste Wereldoorlog en hoe de erfenis van die oorlog zelfs nu nog invloed heeft op schrijven en andere kunstvormen zoals film. Een acteur gaat met leerlingen aan de slag tijdens deze workshop en neemt hen mee en laat hen deze periode beleven. Ook dit jaar deden de leerlingen weer enthousiast mee.

Reünie terugblik

We kijken terug op een zeer geslaagde reünie. Ruim 800 oud-leerlingen bezochten het Willem om oud-klasgenoten, oud-docenten te ontmoeten en om herinneringen op te halen.

Er werden veel leuke verhalen over het Willem verteld. Natuurlijk maakten veel reünisten een rondje door de school, keken bij de Grote Avond, stonden stil bij het vele fotomateriaal of bezochten Paul Hirsch en Eric Bor, die in een lezing vertelden over de geschiedenis van de school. Een heerlijk buffet en de gezellige amf-jazzband maakten de reünie compleet.

Muizenval race 2022

Ook dit jaar hielden we de jaarlijkse muizenval race. De race waarin onze vwo 5 leerlingen met natuurkunde in hun pakket tegen elkaar strijden met zelfgemaakte autootjes. De auto met als enige energiebron een muizenval moet in staat zijn om in z’n geheel een afstand van 7,0 m te overbruggen. Ook moet de auto koersvast genoeg zijn om aan de finish door een poort van 3,0 m breed te gaan. En dan geldt de snelste wint. Elk jaar leidt dit tot veel leuke en spannende momenten en zijn de leerlingen er druk mee bezig.  Waarbij ze veel leren over samenwerken en technisch ontwerpen.

Dit jaar was het een bijzonder goed jaar. Geen enkele auto was niet race klaar en elke groepje heeft een mooie prestatie neer gezet. Daar zijn we bij natuurkunde natuurlijk extra trots op.

Vooral de ontknoping was spannend doordat de snelste twee groepjes precies dezelfde snelste tijd hadden neergezet. De beslissing moest vallen via een extra race tegen elkaar. Beide groepjes verschenen vol bravoure aan de startstreep laden hun autootjes op en lieten los zodra het start startschot klonk. Het autootje van Daan, Yugi en Philip schoot er vandoor en nam vroeg in de race een ruime voorsprong, maar helaas het aandrijftouw rolde weer om de as om het wagentje zo een halve meter voor de finish tot stilstand te brengen. Het autootje van  Nout, Timber en Berend kwam ondertussen snel dichter bij, maar ook hun laatste race verliep niet vlekkeloos. De afwijking van het autootje naar rechts werd steeds groter en de racer dreigde buiten de baan te komen. Maar met nog een centimeter over kwam de strijdwagen van Nout, Timber en Berend over de finish en mogen de heren zich een jaar lang school kampioen Muizenvalrace noemen. Met een knappe 15e plek in het algemeen klassement van alle jaren.

Instagram account

Wist u dat we ook instagram account hebben? Volg ons zodat u ook op een andere manier geïnformeerd wordt over alle mooie dingen die we op het Willem doen en organiseren. https://www.instagram.com/willemdezwijgercollegebussum/

Willem de Zwijger College

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405  HM  Bussum

t: (035) 692 76 00
e: info@wdz.nl

   

Gymnasium   |  Atheneum  |  Havo