Zwijgerpraat oktober 2022

OKTOBER 2022

Voorwoord Joyce Doeze Jager

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wintertijd is weer een feit en hiermee is ook periode 1 bijna afgerond. Onze leerlingen zijn momenteel hard aan het studeren voor hun eerste toetsweek en we wensen iedereen hierbij heel veel succes! Onze collega, Julian van Ogtrop maakt onder andere de toetsroosters en in deze Zwijgerpraat komt u meer te weten over onze roostermaker. Mariska Bolt, onze zorgcoördinator neemt u ook graag mee in haar werkzaamheden bij ons op school. Tot slot staan er in deze Zwijgerpraat nog een aantal mededelingen over vaste afspraken voor onze leerlingen, waarvan het goed is dat u hier ook van op de hoogte bent.

Hartelijke groet,

Joyce Doeze Jager
conrector a.i.

Verlengde schooldag

Na de toetsweek kunnen onze leerlingen zich inschrijven voor een verlengde schooldag. Deze vindt plaats op elke dinsdag van 14.30 uur – 16.00 uur en op donderdagen van 15.30 uur – 17.00 uur. De leerlingen kunnen zich vrijwillig inschrijven als zij op school rustig willen studeren in de mediatheek. Mocht de leerling naast het zelfstandig studeren behoefte hebben aan begeleiding bij het plannen van het huiswerk, dan is er in de mediatheek ook een collega aanwezig die de leerling kan helpen. Tot slot, als de leerling zich heeft ingeschreven via de mentor, dan is hij/zij ook verplicht om te komen en verwachten wij de leerling op de desbetreffende dag op school.

Inhaalmoment voor gemiste toetsen: elke vrijdag van 15.30 uur – 16.30 uur tenzij anders vermeld

Vanaf periode 2 is er elke vrijdagmiddag de mogelijkheid voor een leerling om een toets van maximaal 60 minuten in te halen van 15.30 uur – 16.30 uur. De leerling en de docent maken de afspraak onderling en de docent zorgt dat de toets in de mediatheek klaar ligt. Hiermee willen we voorkomen dat er gedurende de week voortdurend toetsen worden ingehaald op elk willekeurig moment. Voor de eindexamenklassen geldt dat, indien nodig, er aparte momenten worden ingepland voor de SE’s.

Ontwikkeldagen

Op de ontwikkeldagen van dit schooljaar zijn de leerlingen van harte welkom om bij ons op school te komen studeren onder begeleiding van een onderwijsassistent. Tevens kunnen wij leerlingen inroosteren om op deze dag een inhaalttoets, opdracht of herkansing te maken, zoals ook heeft plaatsgevonden op de eerste ontwikkeldag van het schooljaar. De tweede ontwikkeldag is op 8 december 2022.

Wat doet de roostermaker? En wie is onze roostermaker?

De roostermaker op het Willem is Julian van Ogtrop. Hij is sinds 1 april vorig schooljaar officieel gestart als roostermaker. Hij werkte al bij ons op de afdeling ICT. Hij heeft zich vanaf oktober 2021 zoveel mogelijk verdiept in de bestaande problemen, gekeken hoe alles werkte en een opleiding gedaan zodat hij nu gecertificeerd roostermaker is. Julian werkt fulltime en is dus elke dag aanwezig.

Er zijn verschillende werkzaamheden zegt hij: ”Mijn taak is te zorgen dat de lessen in het rooster komen, juiste leerlingen in de lesgroepen zijn geplaatst en lessen in lokalen, zodat docenten les kunnen geven wanneer ze beschikbaar zijn. Alles moet in elkaar passen; dat is behoorlijk ingewikkeld en daarom  gebruik ik een software pakket; dat heet Zermelo. Daar programmeer ik alle afspraken en voorwaarden in en dan rekent die voor mij uit wat mogelijk is. Vroeger deden we dat allemaal handmatig, maar met die software kun je flexibeler omgaan met de lessen en vakkenpakketten, zodat je beter kunt voorzien in de vraag van leerlingen en docenten.

Vanaf het 4e jaar kiezen leerlingen van de havo en het vwo hun profielen en keuzevakken. Er zijn eigenlijk zoveel verschillende roosters als keuzes. Dat moet allemaal naast elkaar passen in de dagen en uren die beschikbaar zijn. En met ongeveer zeshonderd leerlingen en zestig docenten is dat een hele klus.”

Julians achtergrond in de ICT en wetenschap, ervaring als docent wiskunde, is een prachtige combinatie die helpt om roostermaker te zijn. Door analytisch te denken kom je op mooie oplossingen, dat heb je zeker nodig bij deze functie.

Het bevalt Julian goed bij het Willem, de contacten met de collega’s zijn goed. Het dagrooster doet hij niet, dat doet een collega, dan moet je denken aan wijzigingen die gedurende de week incidenteel voorkomen, zoals bijvoorbeeld een ziekmelding van een docent, of de wens van een docent om in een ander lokaal te zitten.

Behalve dat Julian het basisrooster maakt, is hij Zermelo applicatiebeheerder, zorgt voor toegang van gebruikers, de rechten, meestal voor docenten, maar ook voor MT leden en onderwijsondersteunend personeel.

Verder maakt hij de toetsroosters. Dat houdt in ervoor te zorgen dat alle toetsen in zo min mogelijk dagen passen en zo goed mogelijk verdeeld worden bij de leerlingen. Een hele puzzel, maar leuk om te doen en fijn als alles past, dat is fijn voor docenten en leerlingen! We hebben 4 toetsperiodes per jaar gepland staan en daarbij komen dan de herkansingen.

Het Centraal Examenrooster maakt hij ook. Die data liggen altijd vast, de leerlingen moeten dan natuurlijk zo rustig mogelijk in het gebouw zitten en er moeten genoeg surveillanten zijn.

Naast zijn werk als roostermaker doet Julian ook graag mee aan de Grote Avond als muzikant, hij speelt saxofoon, is lid van muziekvereniging het Gooi. Hij woont in Naarden, daarvoor in Bussum en heeft zelf op het Vituscollege gezeten. Hij kent onze omgeving dus heel goed en past bij ons als een vis in het water.

Wat houdt zorg in op het Willem? Een gesprek met Mariska Bolt, zorgcoördinator

Zorg of ondersteuning is er voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Dat kan tijdelijk zijn maar dat kan ook doorlopend zijn. Bij tijdelijk kun je denken aan ziekte en bij doorlopend kun je denken aan ondersteuning tijdens je hele schooltijd zoals bijvoorbeeld bij autisme, adhd, dyscalculie, dyslexie e.d. De mentor is hierbij voor de leerling en ouders het aanspreekpunt en de spil. Bij overstijgende zaken, waar meer deskundigheid nodig is komt de zorgcoördinator in beeld. En dat is Mariska voor het Willem. Zij doet dat niet alleen, er is een zorgteam. Dat team bestaat uit sociale- vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, persoonlijk begeleiders, maar er is ook een studiecoach en een remedial teacher (die helpt met dyslexie en dyscalculie en/of ondersteunt de leerling in basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen). Verder is er een ambulant begeleider en orthopedagoog in het team.

In het zorgadviesteam voor extern overleg, zit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, iemand van sociaal-maatschappelijk werk, een jeugdconsulent en de leerplichtambtenaar.

Hoe ziet een dag eruit?

Elke dag is anders en elke dag zijn er andere prioriteiten. Hoofdzakelijk gaat het om het beantwoorden van mail en telefoon, monitoren van zaken, contact opnemen met de diverse instanties, zaken in gang zetten en veel gesprekken voeren. Zoals met leerlingen, ouders en mentoren. In haar coördinerende rol inventariseert zij welke ondersteuning nodig is. Zij heeft meer expertise dan de mentor en kan zaken dan ook beter inschatten, zaken die nodig zouden moeten of kunnen zijn voor de leerling. In de meeste situaties kan de mentor problemen oplossen of ondersteuning bieden, maar waar dat niet zo is, komt een leerling ‘in de zorg’.  Mariska houdt in de gaten wat er gebeurt en wat er moet gebeuren. “Goed om te noemen is zegt ze dat het ons streven is dat de leerling optimaal kan presteren, in een prettige en veilige omgeving, en dat we er alles aan doen om dat te bieden. En gelukkig is er veel mogelijk om de leerling te helpen”.

Wat is je achtergrond?

“Ik was docent Frans, ben ooit gevraagd voor Remedial Teaching, jaren geleden en heb daarvoor een master educational needs gedaan” zegt ze. Daaruit voort is haar interesse in zorg in bredere zin gegroeid. Het is een brede studie merkt ze op. Haar kennis op het gebied van leerstoornissen heeft ze uitgebreid door trainingen te volgen op het gebied van autisme, adhd en hoogbegaafdheid. Wat zij nu doet is ook de persoonlijk begeleiders trainen, dat is ook het doel van de komende jaren op het Willem, de mentoren en docenten verder en meer trainen.

Waarom blijf je dit doen, wat haal jij hier zelf uit?

“Inhoudelijk is het heel erg interessant, om mij te verdiepen in zaken, uit te zoeken wat het is te ontdekken hoe je omgaat met waar je tegenaan loopt. En het is heel erg leuk om leerlingen, jongvolwassenen op een andere manier te zien, hen individueel te helpen, met de ouders te spreken, ook om te horen hoe het voor hen, is waar ze tegen aan lopen en uiteindelijk het leven van de leerling makkelijker te maken. Het is geweldig om te ervaren dat het de leerling helpt. Dat is enorm motiverend en merkt ze als laatste op, ik hoop dit nog heel lang te mogen doen op het Willem!”.

Willem de Zwijger College

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 38
1405  HM  Bussum

t: (035) 692 76 00
e: info@wdz.nl

   

Gymnasium   |  Atheneum  |  Havo