Ouderraad

Wij, Doris Kruijt, Marissa Vuurboom, Herbert Jan Hiep, Lilette Hooft Graafland, Gemma van Aken en Marc van Dooren zijn als ouderraad geïnstalleerd en voeren op regelmatige basis overleg met het team van het Willem de Zwijger College. Voor ons heeft de allergrootste prioriteit ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd blijft.

Het Willem is een prachtige school met een lange historie en wij willen eraan bijdragen dat het Willem ook een fantastische toekomst tegemoet gaat. Wij zouden ook een beroep op jullie willen doen: heb je ideeën voor verbetering, heb je vragen, wil je een bijdrage leveren als docent of bijvoorbeeld door een leuke activiteit voor de leerlingen te organiseren, neem contact op met ons.

Reacties en tips ontvangen we graag op dit mailadres: ouderraad@wdz.nl

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl