Ouderraad

Het Willem de Zwijger College vindt het belangrijk dat de school een betrokken en actieve ouderraad heeft. De ouderraad heeft een praktisch-ondersteunende rol en wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Zo helpt de ouderraad met het verrichten van hand- en spandiensten bij excursies, (religieuze) vieringen, de schoolbibliotheek en dergelijke.

De rol van de ouderraad is anders dan die van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een formele rol en heeft verantwoordelijkheid wat betreft beleidszaken. Dit geldt niet voor de ouderraad.

Willem de Zwijger College
Nieuwe ’s Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
035 692 7600
info@wdz.nl