NIEUWS

Maatregelen mondkapjes

NIEUWS
10-10-2020

Bussum, 9 oktober 2020

Betreft: update COVID-19 en mondkapjes

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Op de valreep van de herfstvakantie, informeer ik jou en u graag over enkele zaken die de school betreffen.

Hoe gaat het?

Zoals je en u weet, zijn we de laatste drie dagen voor de herfstvakantie noodgedwongen overgeschakeld op online-onderwijs. Wij hopen dat wij hiermee een bijdrage hebben geleverd aan het voorkomen van besmettingen.

Onze leerlingen kunnen in de komende tijd zelf verdere verspreiding van het virus voorkomen. Ik wil hen meegeven: vraag jezelf af of het op dit moment wel zo verstandig is om met veel vrienden en bekenden tegelijk af te spreken. We weten dat het in dit soort omstandigheden vaak fout gaat. Blijf alsjeblieft voorzichtig. In lang niet alle gevallen is een besmetting te voorkomen, maar sommige dingen kun je nu maar beter even niet doen, hoe jammer en vervelend dat ook is.

School weer open

We gaan ervan uit dat de school de maandag na de herfstvakantie weer kan worden geopend. Mocht dit niet zo zijn, dan informeer ik je hierover in de vakantie. Dus: als je niks hoort, ga je maandag 19 oktober gewoon naar school.

In verband hiermee heb ik nog wel een belangrijk verzoek: blijkt in de herfstvakantie dat je positief bent getest, laat dit dan weten aan je teamleider door hem of haar een mail te sturen. (Dus: Kees Hasenaar (k.hasenaar@wdz.nl), Petra Blijleven (p.blijleven@wdz.nl) of Frank Helsloot (f.helsloot@wdz.nl).) Wij hopen natuurlijk dat niemand meer besmet raakt, maar mocht dit wel zo zijn, dan willen we dit graag meteen weten, zodat wij kunnen bedenken hoe we hiermee het beste om kunnen gaan.

Mondkapjes

Er is deze week overleg geweest binnen het centrale managementteam van het SIVOG. In dit managementteam zitten de bestuurder van het SIVOG, de rectoren van het Willem de Zwijger College en het Vituscollege en de directeur van de Vitusmavo. Wij hebben ook overlegd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin leerlingen, ouders/verzorgers en personeel van de drie scholen zitting hebben. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor iedereen veiliger en duidelijker is om het gebruik van mondkapjes in de gangen en de aula van de school vanaf na de herfstvakantie te gaan verplichten. Dat betekent dat vanaf maandag 19 oktober iedereen in de gangen en de aula van de school een mondkapje móet dragen. Je wordt geacht je mondkapje ook te dragen in de les bij bepaalde praktijksituaties. Je docent zal je hierover meer vertellen.

Als het nodig is, zullen we handhaven op de mondkapjesplicht. De leerlingen wil ik vragen: draag alsjeblieft een mondkapje, ook zonder dat het je wordt gevraagd en ook als je het er niet mee eens bent. Iedere medewerker van de school loopt dagelijks tussen honderden leerlingen. Sommigen van deze medewerkers behoren zelf tot een kwetsbare groep of verzorgen bijvoorbeeld hun oude vader of moeder. Zij komen allemaal dagelijks naar school. Je helpt hen geweldig door je mondkapje te dragen.

Het is de bedoeling dat je vanaf maandag 19 oktober met je eigen mondkapje naar school komt. Je krijgt in die week een wasbaar mondkapje van de school. Mocht je vanaf dan op school komen en je mondkapje zijn vergeten, dan zul je worden gevraagd om terug naar huis te gaan om er eentje op te halen. Woon je erg ver van school, dan kunnen we voor een keertje een uitzondering maken en krijg je een wegwerpmondkapje van ons. We snappen dat iedereen er nog even aan moet wennen, maar als je na de eerste week weer naar huis moet omdat je jouw mondkapje bent vergeten, zul je de gemiste schooltijd moeten inhalen.

Roostering periode 2

In periode twee wordt de manier van roostering van de eerste periode voortgezet, zodat er mogelijkheden zijn voor herstelactiviteiten en inhaaltoetsen.

Afdelingsleiders

Eerder berichtte ik al dat onze collega Frank van de Riet ziek is. Toen hij ziek werd, is zijn werk herverdeeld over de overige afdelingsleiders. Nu het ernaar uitziet dat Frank van de Riet niet snel zijn werkzaamheden kan hervatten, hebben we ervoor gekozen op tijdelijke basis een nieuwe afdelingsleider aan te stellen. Zijn naam is Dick Middelhoek. Hij is drie a vier dagen per week op het Willem. Op de dinsdag na de herfstvakantie begint hij met zijn werkzaamheden. Hij houdt zich bezig met VWO 4, 5 en 6. Dick Middelhoek zijn vaste werkplek is op de tweede verdieping in dezelfde kamer als Petra Blijleven.

Tot slot

Voor nu rest mij jou en u een fijne en gezonde herfstvakantie toe te wensen. Mocht je of u nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor.

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels

rector

Nieuwe maatregelen ivm corona

NIEUWS
02-10-2020

Betreft: mondkapjes
Bijlage: Beslisboom SIVOG

Bussum, 2 oktober 2020

Beste ouder of verzorger,

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat er de afgelopen dagen veel is gesproken en geschreven over mondkapjes. Met deze brief wil ik u laten weten hoe onze school daarin staat en wat dit voor uw zoon of dochter betekent.

Tot nu toe was het standpunt: mondkapjes zijn niet nodig, maar het mag wel. De situatie is echter veranderd en verandert nog steeds. Het aantal besmettingen in de samenleving en ook op scholen neemt toe, evenals het aantal docenten en leerlingen dat in quarantaine is of niet naar school komt vanwege klachten die op corona wijzen. Sinds deze week geldt vanuit het kabinet het dringende advies in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De VO-raad – onze branche-organisatie – heeft inmiddels ditzelfde standpunt.

Zodoende hebben wij besloten het dringende advies van de overheid te volgen en vragen wij onze leerlingen om vanaf maandag 5 oktober in de gangen en tijdens de pauzes een mondkapje te dragen. Dit wordt ook aan de medewerkers gevraagd. In overleg met de GMR (medezeggenschap) wordt volgende week nagegaan of we na de herfstvakantie het dragen van mondkapjes dringend blijven adviseren dan wel overgaan tot verplichting ervan.

Tot slot: als bijlage bij deze brief stuur ik u een handige ‘beslisboom’ aan de hand waarvan u samen met uw zoon of dochter kunt bepalen of hij of zij naar school kan gaan of niet. Ik hoop natuurlijk dat u deze niet nodig hebt, omdat bij u thuis iedereen helemaal gezond blijft, maar mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan is het handig om deze bij de hand te hebben.

Tot slot wens ik u een fijn weekend!

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels

rector

Introductie rector Jan Adels

NIEUWS
02-10-2020

Introductie rector Jan Adels

Geslaagde Open Monumenten Dag

NIEUWS
14-09-2020

Geslaagde Open Monumenten Dag

Zaterdag 12 september hielden we open huis voor de Historische Kring Bussum ivm de Open Monumenten dag. Ook het gebouw van het Willem heeft historische waarde en het het Willem zelf bestaat al 100 jaar. De bezoekers konden lezingen bijwonen van de Historische Kring. En ook van het Willem de Zwijger College over de geschiedenis van de school, de school tijdens de oorlogsjaren en over de grote avond (de musical). 

Vacature Hoofd Financiën

NIEUWS
15-09-2020

Het bestuur zoekt per 1 november 2020 voor het bestuursbureau een:

Hoofd Financiën voor 32-36 uur per week

Lees hier de volledige beschrijving >>>

Het Willem gaat de snoeproute schoonhouden

NIEUWS
15-09-2029

Het Willem gaat de snoeproute schoonhouden

De snoeproute is van de Veerstraat (vanaf AH) tot aan de school (zie groene route hieronder)

In het convenant met de gemeente Goois Meren is afgesproken dat het Willem de Zwijger College een stukje Bussum adopteert en dit 1x per week schoon houdt. Het stukje Bussum wat we geadopteerd hebben is de route van school naar de Albert Heijn en deze route hebben we de “snoeproute” genoemd (zie kaartje hierboven).

Wat gaan we doen:

1x per week (in roulatie) gaat een mentor met zijn/haar mentorklas op pad en ruimt al het vuil, wat ze tegenkomen in de snoeproute, op. Daarvoor hebben we grijpers, vuilniszakken, handschoenen en hesjes (met daarop het logo van de school) beschikbaar. De mentor krijgt hulp van een docent die op het betreffende mentoruur een tussenuur heeft.

Het belang:

 • Leerlingen gaan ervaren dat ze door een kleine bijdrage helpen hun eigen omgeving schoonhouden
 • Leerlingen zijn de ambassadeurs van de school tijdens deze actie
 • Door onze inzet als school te laten zien bereiken we positieve PR en Bussum (onze woon/werkomgeving) wordt een stukje schoner. En dat allemaal met een kleine inspanning!

Deze doorlopende actie past helemaal bij onze doelstellingen als Unesco school maar is ook een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij.

We starten hiermee op woensdag 16 september om 09.15 uur, donderdag 24 september om 10.00 uur, dinsdag 29 september om 12.00 uur, 9 oktober om 09.15 uur, en gaan door tot na de herfstvakantie.

Brief gericht aan alle leerlingen en ouders van het Willem.

NIEUWS
31-08-2020

Brief over Corona

Hieronder een link naar de brieven gericht aan alle leerlingen en aan alle ouders van het Willem.

Brief ouders

Brief leerlingen

Willem I dagen weer gestart

NIEUWS
24-08-2020

Willem I dagen weer gestart

Vorige week zijn onze nieuwe brugklassers gestart. Zoals traditioneel heet dat bij ons de “Willem I”dagen. Ook dit jaar was de kennismaking met elkaar reuze spannend, leerzaam en leuk natuurlijk. We wensen alle nieuwe leerlingen een fijne tijd op het Willem!

Coronavirus maatregelen start nieuwe schooljaar

NIEUWS
17-08-2020

Coronavirus maatregelen start nieuwe schooljaar

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Willem de Zwijger College
Bussum, 14 augustus 2020
Betreft: start schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

U heeft vast en zeker gezien en gemerkt dat er in de samenleving veel te doen is over de maatregelen om het corona-virus terug te dringen. Dit zien we terug op onze school. Er leven begrijpelijkerwijs de nodige vragen bij (een deel van) de leerlingen, ouders en collega’s. Ik kan niet alle onzekerheden wegnemen. Ik geef natuurlijk wel graag zoveel mogelijk duidelijkheid. Daarom schrijf ik deze brief.

Vanmiddag hebben we met het bestuur voor de drie scholen binnen het SIVOG de volgende zaken besloten dan wel vastgesteld. In de eerste plaats houden we ons – uiteraard – aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad. Concreet betekent dit onder andere het volgende:

 • de school gaat volledig open en er moet anderhalve meter afstand zijn tussen leerlingen en collega’s en collega’s onderling;
 • in de school is eenrichtingsverkeer georganiseerd, dan wel zijn er aparte trappenhuizen voor leerlingen en docenten;
 • we vragen alle leerlingen en collega’s die ziek zijn, hoesten of andere klachten hebben die op corona kunnen wijzen thuis te blijven, zich op de gebruikelijke manier bij ons af te melden en zich te laten testen. Mocht een leerling deze klachten krijgen terwijl hij of zij op school is, dan meldt de leerling zich direct af bij de coördinator of afdelingsleider.

Meer specifiek geldt:

 • als blijkt dat een leerling of medewerker positief is getest, neemt de school meteen contact op met de GGD en dan volgt de school de adviezen van de GGD op;
 • elk klaslokaal heeft een kuchscherm en in elk lokaal is het voor de docent mogelijk les te geven op 1,5 meter;
 • er zijn gemakkelijk situaties denkbaar waarin het voor collega’s heel moeilijk is de 1,5-meter afstand in acht te nemen. Dat dit soort situaties zich gaan voordoen is onvermijdelijk. Wij blijven in gesprek met de collega’s om te
  bespreken hoe dan het beste kan worden gehandeld;
 • er zijn mondkapjes en gezichtsschermen (spatschermen) beschikbaar voor medewerkers die hiervan gebruik willen maken;
 • alle ventilatiesystemen zijn voorzien van nieuwe filters;
 • we ventileren de school zoveel als praktisch mogelijk is door ramen open te zetten;
 • alle ruimtes voldoen aan het bouwbesluit. We doen voor alle zekerheid ook nog aanvullend onderzoek naar de ventilatie in de ruimtes die voldoen aan het bouwbesluit van voor 2012. Voor alle gebouwen van het SIVOG geldt dat we onderzoeken welke aanvullende maatregelen we eventueel moeten nemen om de luchtkwaliteit goed te krijgen dan wel te houden, ook als we niet meer zo gemakkelijk de ramen kunnen openen.

Tot slot: de situatie waarin wij ons bevinden is voor iedereen nieuw en we weten niet hoe deze zich zal ontwikkelen. Dit maakt het extra lastig afspraken en regels te formuleren voor alles wat zich kan voordoen. Het is daarom heel belangrijk dat wij hierover in gesprek gaan als dat nodig is. Neemt u als u dat wil contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Veel kan in overleg worden opgelost.

Ik verwacht en vertrouw erop dat het ons lukt om samen zo goed als mogelijk om te gaan met de coronamaatregelen. Ondanks de onzekerheden waarmee we moeten omgaan, vinden wij het heel mooi dat we volgende week weer onze leerlingen en collega’s kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels
rector Willem de Zwijger College

Aanstelling nieuwe rector Willem de Zwijger College

NIEUWS
22-06-2020

Aanstelling nieuwe rector Willem de Zwijger College

Het doet ons groot plezier je te kunnen melden dat het Willem de Zwijger College per 1 augustus 2020 een nieuwe rector heeft. Zijn naam is Jan Adels.

Jan Adels (1967) werkte het grootste deel van zijn loopbaan in en voor het onderwijs: als docent, adviseur en als leidinggevende. Hij werkte als directeur/rector in het HBO, het MBO en het VO (zowel vmbo als havo-vwo). De afgelopen zes jaren werkte hij bij het Atlas College. Binnen dit bestuur was hij directeur van één van de scholen, De Triade in Edam. Jan gaf leiding aan het proces om van De Triade weer een succesvolle school te maken.

Jan is Neerlandicus en is geïnteresseerd in literatuur, filosofie en muziek. Hij woont in Wormerveer en heeft twee volwassen kinderen.

Jan Adels zal het stokje overnemen van interim-rector Ron Bosman, die de periode tussen het vertrek van Philip Wind en aantreden van Jan Adels op zijn eigen betrokken wijze heeft ingevuld. Wij danken Ron voor zijn goede zorgen en vakmanschap. Tegelijk zijn we blij dat het Willem de Zwijger College met Jan Adels vanaf het nieuwe schooljaar weer een heel eigen gezicht heeft.

We denken met Jan Adels de juiste man op de juiste plaats te hebben. Je zult hem leren kennen als een betrokken man met een prettige persoonlijkheid.

We wensen Jan en het hele team veel succes in het nieuwe schooljaar.